Речник на разбирането
Anderson Hung 2008 All rights reversed.

Как се използва
Като свържете номера на групата на думата от индекса с първия номер на групата на думата в съдържанието, съответната главна дума от съдържанието ще ви даде приблизителна представа за значението на думата. Останалата липсваща информация ще трябва да попълните сами.

Класификация на думите
Речникът ви позволява да откриете 213 групи думи, като разглеждате съдържанието му. Всяка група думи е обозначена с номер. Все пак, номерата са универсалният език.

Как работи
Въз основа на клинични наблюдения се смята, че индексът от думи се съхранява в лявото полукълбо на мозъка ви, а съдържанието на думите (всъщност предимно образи) в дясното полукълбо. Лявото полукълбо общува с дясното чрез номера, не чрез думи.

<<  |  Съдържание български > английски  |  Индекс български > английски  |  Bulgarian > English Transliteration  |  English > Bulgarian Index

За този речник
Всички думи в този речник се класифицират по китайската система за класифициране на думи въз основа на значението на думите и преподредена в съответствие с поредността на Божието съзидание. Речникът може да се адаптира за разбиране от машини.

Abbreviations / Съкращения
f. female / женски род
m. male / мъжки род
obj. object / предмет
pl. plural / множествено число
v. verb / глагол

The Bulgarian Alphabet
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  й  к  л  м  н  о  п  р  с  т  у  ф  х  ц  ч  ш  щ  ъ  ю  я

Bulgarian > English Transliteration Guide
а - a б - b в - v(-f) г - g д - d е - e ж - zh з - z(-s) и - i
й - y(i) к - k л - l м - m н - n о - o п - p р - r с - s
т - t у - ou ф - f х - h ц - ts ч - ch ш - sh щ - sht ъ - u
ь - to soften o ю - yu я - ya