Slovník
Anderson Hung 2007 All rights reversed.

Jak používat
Srovnáním čísla skupiny slova ze seznamu s prvním číslem skupiny slova obsahu, vám odpovídající heslo z obsahu poukáže na význam slova. Všechny chybějící informace musíte vyplnit sami.

Klasifikace slov
Umožní vám nalézt 213 skupin slov náhledem do obsahu slovníku. Každá skupina slov je reprezentovaná číslem. Číslice jsou přece univerzálním jazykem.

Jak to funguje
Podle klinických sledování se věří, že index slov je ukládán v levé části mozku, zatímco význam slov (většinou vlastně obrázek) je pravé části mozku. Levá část mozku komunikuje s pravou částí čísly, a ne slovy.

<<  |  česko-anglický obsah  |  česko-anglický index  |  English > Czech Index

O tomto slovníku
Všechna čísla ve slovníku jsou klasifikována podle klasifikačního systému čínských slov založeného na významu slov a v souladu s pořadím stvoření Bohem. Tento slovník může být adaptován pro strojové porozumění.

Abbreviations / Zkratky
adj. adjective / přídavné jméno
aux. v. auxiliary verb / pomocné sloveso
f. female / ženské
m. male / mužské
n. noun / podstatné jméno
obj. object / předmět
v. verb / sloveso

The Czech Alphabet
a  b  c  č  d/ď  e  f  g  h  ch  i  j  k  l  m  n/ň  o  p  q  r  ř  s  š  t/ť  u/ú  v  z  ž

Pronunciation
a  a b  be c  tse č  che d/ď  de/dye e  e f  ef g  ge h  ha
ch  Ha i  ee j  ye k  ka l  el m  em n/ň  en/enye o  aw p  pe
q  kve r  er ř  erj s  es š  esh t/ť  te/tye u/ů  oo v  ve w  dvo-yite ve
x  iks y  ipsilon z  zet ž  jet