En ordbog om forståelse
2005 alle rettigheder forbeholdes / Anderson Hung 2005 All rights reversed.

Sådan bruges ordbogen
Ved at sætte gruppenumrene fra ordene i indekset sammen med det første gruppenummer fra orden i indholdet, og det tilhørende stikord fra indholdet giver dig en ide om ordets betydning. Alle manglende oplysninger skal udfyldes af dig selv.

Klassifikation af ord
Det giver dig også mulighed for at finde 213 grupper af ord ved at kikke i ordbogens indhold. Hver gruppe af ord er repræsenteret ved et nummer. Da numre er et universalt sprog.

Sådan virker den
Baseret på klinisk observering, menes det er indekset af ord opbevares i den venstre hjernehalvdel, og indholdet af ordene (faktisk og mest billeder) opbevares i den højre hjernehalvdel. Den venstre hjernehalvdel kommunikerer med den højre hjernehalvdel via tal og ikke via ord.

<<  |  dansk > engelsk indhold  |  dansk > engelsk indeks  |  English > Danish Index

Om denne ordbog
Alle ordene i denne ordbog er opdelt i forhold det kinesiske ordsystem, som er baseret på betydningen af ordene og herefter arrangeret igen i forhold til rækkefølgen af guds skabelse. Ordbogen kan tilpasses til maskinforståelse.

Ubestemt kendeord / bestemt kendeord / flertal
Ubestemte kendeord 'a/an' , 'en/et' på dansk, tilføjes foran et ord, og bestemt kendeord "the" er endelsen '-en/-et' som tilføjes til enden på et ord. Ubestemt flertal opnås ved at tilføje -e/-er til ental.

Indefinite Article / Definite Article / Plural
The indefinite article 'a/an' , 'en/et' in Danish, is added to front of a word and the definite article 'the' is as a suffix '-en/-et' added to the end of a word. Indefinite plurals are formed by adding -e/-er to the singular.

Abbreviations / Forkortelser
adj. adjective, adjektiv
aux. v. auxiliary verb, hjælpeverbum
c. common gender, fælleskøn
m. male, hankøn
f. female, hunkøn
nt. neuter, intetkøn
obj. object, genstandsled
pl. plural, flertal
subj. subject, subjektiv
v. verb, verbum

Det danske alfabet / The Danish Alphabet
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w
x y z æ ø å