Een Woordenboek van Begrip
Anderson Hung 2003 All rights reversed.

Hoe gebruiken
Paar het nummer van het woord in de index met het eerste nummer van de groep van het woord in de inhoud. Het overeenstemmende woord van de inhoud geeft je enigszins een idee wat het woord van de index betekent. Al de missende informatie moet door u zelf worden bijgevuld.

Woord Classificatie
Het geeft je ook de gelegenheid 213 groepen van woorden te vinden in de inhoud van het woordenboek. Elke woordengroep is vertegenwoordigd door een nummer. Achter af, zijn nummers de universele taal.

Hoe werkt het
Gebaseerd op klinieke observaties, is men van mening dat de index van de woorden opgestapeld is in uw linker hersenen, en de inhoud van de woorden (eigenlijk en meestal beelden) in uw rechter hersenen. De linker hersenen communiceren met de rechter hersenen via nummers, niet via woorden.

<<  |  Nederlands > Engelse Inhoud  |  Nederlands > Engelse Index  |  English > Dutch Index

Over Dit Woordenboek
Al de woorden in dit woordenboek zijn geclassificeerd volgens een Chinees systeem van classificatie, gebaseerd op de betekenis van woorden en weer gerangschikt volgens de orde van Gods Schepping. Dit woordenboek kan geadapteerd worden voor machinaal begrip.

Afkortingen
m. mannelijk, male
mv. meervoud, plural
o. onzijdig, neuter
on. ww. onovergankelijk werkwoord, intransitive verb
ov. ww. overgankelijk werkwoord, transitive verb
v. vrouwelijk, female
ww. werkwoord, verb

Acknowledgments
I would like to thank Melle Pool, Diane Pool and other for translating this presentation to Dutch.

The Dutch Alphabet
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

Pronunciation
a  ah b  bay c  say d  day e  ay f  ef g  khay h  hah i  ee j  yay
k  kah l  el m  em n  en o  oa p  pay q  kuw r  ehr s  es t  tay
u  uw v  fay w  vay x  ix y  ehy z  zet