Ymmärryksen Sanakirja
Anderson Hung 2003 All rights reversed.

Käyttöohje
Kun sanan numero indeksistä vastaa ensimmäistä numeroa sanojen ryhmästä, vastaava sana sisällöstä antaa karkeasti arvioidun merkityksen sanalle indeksistä. Kaikki puuttuva tieto tulee täyttää itse.

Sana luokitus
213 sanaryhmää on löydettävissä katsomalla sanakirjan sisältöön. Jokaista sanaryhmää edustetaan numerolla. Loppujen lopuksi numerot ovat yleismaailmallinen kieli.

Kuinka se toimii
Kliinisiin tarkkailuihin perustuen uskotaan, että sanojen indeksi on tallennettu vasempaan aivolohkoon ja että sanojen sisältö (suurimmaksi osaksi kuvia) on tallennettu oikeaan aivolohkoon. Vasen aivolohko kommunikoi oikean aivolohkon kanssa numeroin, ei sanoin.

<<  |  suomi > englanti sisältö  |  suomi > englanti indeksi  |  English > Finnish Index

Sanakirjan luonteesta
Kaikki tämän sanakirjan sanat ovat luokiteltu kiinalaisen sana selitys ohjelman mukaisesti ja ne pohjautuvat sanan merkitykseen. Sanat ovat järjestetty Jumalan Luomisjärjestyksen mukaisesti. Tämän sanakirjan voi soveltaa koneellisesti ymmärrettäväksi.

Sanakirjassa käytetyt lyhenteet
adj. adjective, adjektiivi
aux. v. auxiliary verb, apuverbi
obj. object, objekti
v. verb, verbi

The Finnish Alphabet
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v
w x y z å  ä  ö