Λεξικό Κατανόησης
Anderson Hung 2007 All rights reversed.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε
Ταιριάζοντας τον αριθμό ομάδας μιας λέξης από το ευρετήριο με τον πρώτο αριθμό ομάδας της λέξης από τα περιεχόμενα, η ανάλογη κύρια λέξη από τα περιεχόμενα θα σας δώσει μια ιδέα για την έννοια της λέξης. Θα πρέπει εσείς να συμπληρώσετε τα στοιχεία που λείπουν.

Ταξινόμηση Λέξεων
Σας δίνει τη δυνατότητα να βρείτε 213 ομάδες λέξεων κοιτάζοντας το περιεχόμενο του λεξικού. Κάθε ομάδα λέξεων αντιπροσωπεύεται από έναν αριθμό. Στην τελική ανάλυση, οι αριθμοί είναι μια παγκόσμια γλώσσα.

Πως Λειτουργεί
Με βάση κλινικές παρατηρήσεις, θεωρείται ότι το ευρετήριο λέξεων αποθηκεύεται στο αριστερό μέρος του εγκέφαλου, και τα περιεχόμενα των λέξεων (στην πραγματικότητα και κυρίως με εικόνες) αποθηκεύονται στο δεξί μέρος. Το αριστερό μέρος του εγκέφαλου επικοινωνεί με το δεξί μέσω αριθμούς, και όχι μέσω λέξεων.

<<  |  Ελληνοαγγλική Περιεχομένων  |  Ελληνοαγγλική Ευρετήριο  |  Greek > English Transliteration  |  English > Greek Index

Για το Λεξικό
Όλες οι λέξεις μέσα σε αυτό το λεξικό ταξινομούνται με βάση το κινέζικο σύστημα ταξινόμησης ανάλογα με τις έννοιες των λέξεων και αναδιοργανώνονται ανάλογα με την τάξη της Δημιουργίας του Θεού. Αυτό το λεξικό μπορεί να προσαρμοστεί και για μηχανική κατανόηση.

Επίθετα / Adjectives
Τα ελληνικά επίθετα πρέπει να συμφωνούν σε γένος και πτώση με τα ουσιαστικά τα οποία προσδιορίζουν.
Adjectives in Greek have to agree in gender and case with the nouns that they qualify.

Abbreviations / Συντομογραφίες
m. masculine / αρσενικό
f. feminine / θηλυκό
nt. neuter / ουδέτερο
v. verb / ρήμα
pl. plural / πληθυντικός

The Greek Alphabet
α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω 

Greek > English Transliteration Guide

Α  α  a Β  β  v Γ  γ  gh(-a, -o, -u)
y(-e, -i)
Δ  δ  th/dh Ε  ε  e Ζ  ζ  z Η  η  i Θ  θ  th
Ι  ι  y(-a, -o)
i
Κ  κ  k Λ  λ  l Μ  μ  m Ν  ν  n Ξ  ξ  ks Ο  ο  o Π  π  p
Ρ  ρ  r Σ  σ/-ς  s Τ  τ  t/d Υ  υ  i Φ  φ  f Χ  χ  ch
h(-e, -i)
Ψ  ψ  ps Ω  ω  o

 

The Greek Vowels with Accents

Ά  ά  a Έ  έ  e Ί  ί  i Ή  ή  i Ύ  ύ  i Ό  ό  o Ώ  ώ  o