מילון התפיסה
Anderson Hung 2007 All rights reversed.

כיצד להשתמש
את המשמעות הכללית של המילה ניתן ללמור על פי מילת המפתה של התוכן, באמצעות השוואה בין מספר הקבוצה של המילה מתוך המפתה לבין המספר הראשון של הקבוצה מתוך התוכן. את כל המידע הנעדר עליך להכניס בעצמך۔

:דוגמאות
א. היא יפה כמו כבשה۔
ב. הסינים הקדומים האמינו בטעות, כי הקשת היא מעשה ידיהם של החרקים. תולעים הופכים לחרקים۔
ג. האל הוא שילוש באחד, האב, הבן ורוח הקודש۔

הסבר לדוגמא מסי 1
העיון במפתח מלמד, כי המילה "יפה" שייכת לקבוצה 052, ומתוך העיון בתוכן נינן לראות, כי מילת המפתח של קבוצת 052 היא "כבשה". המילה "יפה" מתקשרת למילה "כבשה". את יתר המשפט עליך להכניס בעצמך۔

Examples:
1. She is as beautiful as a sheep.
2. Ancient Chinese mistakenly believed that a rainbow was the work of insects. Insects are transformed from worms.
3. God is three in one, the Father, the Son and the Spirit.

סיווג המילים
ניתן למצוא 213 קבוצות של מילים על ידי העיון בתוכן העניינים של המילון. כל קבוצת מילים מיוצגת על ידי מספר. המספרים הם כמובן שפה בינלאומית.

כיצד זה עובד
בהתבסס על מחקרים קליניים, ניתן להסיק כי האינדקס של המילים מאוחסן באונה השמאלית של המוח, והתוכן של המילים (לאמתו של דבר, ובעיקר, תמונות) - באונה הימנית של המוח. האונות מתקשרות זו עם זו באמצעות המספרים, ולא באמצעות המילים۔

<<  |  תכן עברי ואנגלי  |  מפתח עברי ואנגלי
Hebrew > English Transliteration  |  English > Hebrew Index

אודות המילון
כל המילים במילון הזה מסווגות בהתאם לשיטת הסיווג הסינית, המתבססת על המשמעות של המילים והמסודרת על פי מעשה הבריאה של האלוקים۔ ניתן להתאים מילון זה עבור תרגום אוטומטי۔

תנועות
התנועות בשפה העברית מיוצגות באמצעית סימני ניקוד. כיום מלמדים לקרוא ולכתוב בעברית ללא ניקוד. אולם, הניקוד מופיע במילון לטובת המתחילים۔

מספרים
בעברית משתמשים בשתי צורות שונות של מספרים יסודיים עבור זכר ונקבה. בספירה משתמשים במספרים סתמיים בצורת נקבה۔

Vowels
Vowels of 'a, e, i, o, u' in Hebrew are represented by dots, strokes and fixed symbols. Nowadays Jewish children are taught to read and write without them. However, vowels are included in this dictionary for the sake of beginners.

Cardinal Numbers
Hebrew has a set of cardinal numbers for counting masculine objects and one for counting feminine objects. Feminine numbers are used for straightforward counting.

Abbreviations קיצורים
m. masculine זכר
f. feminine נקבה
v. verb פועל
pl. plural רבים

The Hebrew Alphabet
Hebrew is written from right to left.
א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת

Hebrew > English Transliteration Guide

ט  t ח  ch ז  z ו  v ה  h ד  d ג  g ב  v בּ  b א  '
glottal
stop
ס  s ן  n- נ  n ם  m- מ  m ל  l ך  ch- כ  ch כּ  k י  y/-i-
ק  k ץ  ch- צ  ts ף  f- פ  f פּ  p ע  '
glottal
stop
     
    וּ  -u- וֹ  -o- ת  t שׂ  s שׁ  sh ר  r    
۔
full stop
־
Hebrew
hyphen
ּ
dot
within
ֹ
dot
above
  ׂ
dot
upper left
ׁ
dot
upper right
     

 

Cursive Hebrew

ט  t
ח  ch
ז  z
ו  v
ה  h
ד  d
ג  g
ב  v
בּ  b
 
א  '
ס  s
ן  n-
נ  n
ם  m-
מ  m
ל  l
ך  ch-
כ  ch
כּ  k
 
י  y/-i-
ק  k
ץ  ch-
צ  ts
ף  f-
פ  f
פּ  p
 
ע  '
     
        ת  t
שׂ  s
שׁ  sh
ר  r