Kamus Pemahaman
Anderson Hung 2003 All rights reversed.

Cara Guna
Dengan pertandingan nomber perkataan dari indeks dengan nomber pertama dalam kumpulan perkataan dari isi, surat menyurat perkataan dari isi akan memberi rangka maklumat kepada engkau tentang maksud perkataan dari indeks. Semua ruang kosong perlu diisi oleh anda sendiri.

Klasifikasi Perkataan
Ia juga membiarkan kamu mencari 213 kumpulan perkataan dengan melihat dari isi kamus. Setiap kumpulan perkataan diwakili dengan nombor. Nombor adalah bahasa antarabangsa.

Bagaimana ia Berfungsi
Berdasarkan kepada pemerhatian klinikal, dipercayai indeks perkataan disimpan didalam otak kiri, dan isi kandungan perkataan (yang sebenar dan kebanyakannya gambar) didalam otak kanan. Otak kiri berkomunikasi dengan otak kanan menggunakan nombor, bukannya perkataan.

<<  |  Isi Melayu > Inggeris  |  Indeks Melayu > Inggeris  |  English > Malay Index

Tentang Kamus Ini
Semua perkataan didalam kamus ini diklasifikasikan mengikut sistem klasifikasi perkataan Cina berdasarkan kepada erti perkataan dan disusunkan semula mengikut kepada aliran Tuhan Pencipta. Kamus ini boleh menyesuaikan dari mesin pemahaman.

Asal Kata / Root Words
Asal perkataan ini diberi di tanda kurung dan selalu digunakan di tempat ringan bergerak dalam dialogue bahasa Melayu.
Root words are given in brackets and are often used in place of active verbs in conversation by Malay speakers.

Abbreviations / Kependekan
adj. adjective / kata sifat
aux. v. auxiliary verb / kata kerja bantu
n. noun / kata benda
obj. object / benda
v. verb / kata kerja

The Malaysian Alphabet
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

Pronunciation
a  ah b  bey c  seh d  dei e  ehh f  eff g  gei h  haa i  ee j  jei
k  kah l  ell m  emm n  enn o  o p  peh q  kyu r  airr s  ess t  teh
u  uu v  vei w  way x  ex y  yeah z  szet