Słownik Znaczeń
Anderson Hung 2003 All rights reversed.

Instrukcja
Poprzez dopasowanie numeru słowa z indeksu do pierwszego numeru grupy słownej w treści, uzyskasz znaczenie danego słowa. Należy podać brakujące informacje samemu.

Klasyfikacja wyrazów
Zawartość słownika pozwala również na znalezienie 213 grup słownych. Każda z tych grup ma przyporządkowany numer. Znaki numeryczne są językiem uniwersalnym.

Zasady działania
Na podstawie obserwacji klinicznych stwierdzono, że indeks słów jest mieści się w lewej półkuli mózgowej, a treść słów (na ogół jest to ich obraz) w prawej półkuli mózgowej. Porozumiewają się one między sobą przy użyciu numerów, nie słów.

<<  |  Treść polsko > angielski  |  Indeks polsko > angielski  |  English > Polish Index

O słowniku
Wszystkie słowa zawarte w prezentowanym słowniku są klasyfikowane według chińskiego systemu klasyfikacji, który jest oparty na znaczeniu słów i aranżuje je w wg tzw. zasady Kreacji Boskiej. Słownik ten może być przystosowany do tłumaczenia mechanicznego.

Abbrevations / Skróty
adj. adjective / przymiotnik
aux. v. auxiliary verb / czasownik posiłkowy
f. female / rodzaj żeński
m. male / rodzaj męski
obj. object / przedmiot
pl. plural / liczba mnoga
v. verb / czasownik
vi. verb intransitive / czasownik nieprzechodni
vt. verb transitive / czasownik przechodni

Acknowledgments
I would like to thank pani Polańskiej and other for translating this presentation to Polish.

The Polish Alphabet
a  b  c  ć  d  e  f  g  h  i  j  k  l  ł  m  n  o  ó  p  r  s  ś  t  u  w  z  ź  ż

Pronunciation
a  a b  b/p c  ts ć  ts d  d/t e  e f  f g  g/k h  h i  ee
j  y k  k l  l ł  w m  m n  n o  o ó  oo p  p r  r
s  s ś  sh t  t u  oo w  v/f z  z/s ź  zh ż  zh