Slovník
Anderson Hung 2008 All rights reversed.

Používanie
Spárovaním čísla skupiny, ktoré je uvedené pre slovo v stĺpci index s prvým číslom v skupine slov v stĺpci obsah vám zodpovedajúce hlavné slovo zo stĺpca obsah ponúkne hrubú predstavu o význame slova. Všetky chýbajúce informácie doplníte vy sami.

Klasifikácia slov
Prezeraním obsahu slovníka dokážete vyhľadať 213 skupín slov. Každú skupinu slov reprezentuje číslo. A preto čísla predstavujú univerzálny jazyk.

Ako funguje
Na základe klinických pozorovaní sa verí, že index slov sa ukladá v ľavej časti vášho mozgu a obsah slov (skutočne a poväčšine ide o obrázky) sa ukladá v pravej časti vášho mozgu. Ľavá časť mozgu komunikuje s pravou časťou mozgu pomocou čísel a nie pomocou slov.

<<  |  slovensko-anglický obsah  |  slovensko-anglický index  |  English > Slovak Index

O tomto slovníku
Všetky slová v tomto slovníku sú zatriedené na základe čínskeho systému zatriedenia slov, ktorý je založený na význame slov a pre usporiadané v súlade s poradím tvorenia Boha. Tento slovník je možné prispôsobiť pre spracovanie na počítači.

Abbreviations / Skratky
adj. adjective / prídavné meno
aux. v. auxiliary verb / pomocné sloveso
f. female / ženský rod
m. male / mužský rod
n. noun / podstatné meno
obj. object / predmet
v. verb / sloveso

The Slovak Alphabet
a/á  b  c  č  d/ď  e/é  f  g  h  ch  i/í  j  k  l/ľ  m  n/ň  o/ó  p  r  s  š  t/ť  u/ú  v  z  ž

Pronunciation
a/á  ah/aaah ä  eh b  ba c  ts č  ch d/ď  da/dyay e/é  eh/eeeh f  fa
g  ga h  ha ch  huah i/í  ih/ee j  yu k  ka l/ĺ/ľ  la/lua/laa m  ma
n/ň  na/nyuh o/ó  oh/ohhh ô  ool p  pa r/ŕ  rra/rrra s  sa š  sha t/ť  ta/tyuh
u/ú  oo/oooo v  va y/ý  ihh/ee z  za ž  zha