Förståelse Ordlista
Anderson Hung 2004 All rights reversed.

Bruksanvisning
Genom att matcha ordets nummer från innehållsförteckningen med det första numret av ordgruppen från registret,, ger det motsvarande huvudordet från registret en grov uppfattning av ordets betydelse i innehållsförteckningen. Den information som fattas ska du själv fylla i.

Ordklassificering
Det låter dig också hitta 213 ordgrupper i innehållsförteckningen i ordlistan. Varje ordgrupp har ett motsvarande nummer. När allt kommer omkring är siffror det universella språket.

Hur det Fungerar
Med utgångspunkt från kliniska observationer är det allmänt vedertaget att ords innehållsförteckning förvaras i den vänstra hjärnhalvan, medan ords register förvaras in den högra halvan. Utbytet dem emellan sker via nummer, inte via ord.

<<  |  svensk > engelskt innehåll  |  svensk > engelskt register  |  English > Swedish Index

Något om den här Ordlistan
Alla ord i den här ordlistan har klassificerats enligt kinesisk klassificering av ord och är omordnade enligt Guds skapelse. Den här ordlistan kan användas för maskinell förståelse.

Obestämd Artikel / Bestämd Artikel / Plural
Den obestämda artikeln 'a/an' , 'en/ett' på svenska, läggs till i början av ordet och den bestämda artikeln 'the' ,'-en/-et' läggs till som ändelse i slutet av ordet.

Indefinite Article / Definite Article / Plural
The indefinite article 'a/an' , 'en/ett' in Swedish, is added to front of a word and the definite article 'the' is as a suffix '-en/-et' added to the end of a word.

Förkortningar
adj. adjective, adjektiv
aux. v. auxiliary verb, hjälp verb
c. common gender, reale (ett ord)
nt. neuter gender, neutrum (en ord)
obj. object, objekt
pl. plural, plural
subj. subject, subjekt
v. verb, verb
vi. intransitve verb, intransitivt verb
vt. transitive verb, transitivt verb
ø no change in plural, oförändrat plural

The Swedish Alphabet
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  x  y  z  å  ä  ö

Pronunciation
a  aa b  beh c  seh d  deh e  eh f  eff g  geh h  haw i  ee j  jee
k  kaw l  ell m  em n  en o  oo p  pe q  ku r  airr s  ess t  te
u  ew v  ve x  eks y  ew z  sairta å  aw ä  ai ö  ur