Kavrama Sözlüğü
2006 Her hakkı saklıdır / Anderson Hung 2006 All rights reversed

Nasıl Kullanılır
Kelimenin indeksteki grup numarasını, kelimenin birinci grup numarası ile eşleştirerek, içindekilerden buna karşılık gelen baş kelime, araştırılan kelimenin anlamı hakkında yaklaşık bir fikir verecektir. Eksik kalan bilgiler, sizin tarafınızdan tamamlanmalıdır.

Kelime Sınıflandırması
Sözlüğün içindekiler kısmına bakarak 213 kelime grubu bulmanıza da imkan tanımaktadır. Her kelime grubu numara ile simgeleniyor. En son olarak, sayılar evrensel dillerdir.

Nasıl Çalışır
Klinik gözlemlere dayanılarak, kelime indeksinin beyninizin sol tarafında ve kelimelerin içeriği (aslında ve çoğunlukla resimler) beyninizin sağ tarafında depolandığına inanılmaktadır. Sol beyin, sağ beyin ile kelimelerle değil, rakamlarla iletişim kurmaktadır.

<<  |  Türkçe > İngilizce içindekiler  |  Türkçe > İngilizce indeks  |  English > Turkish Index

Bu Sözlük Hakkında
Bu sözlükteki tüm kelimeler, kelimelerin anlamlarını esas alan Çin kelime sınıflandırma sistemine göre sınıflandırılmış ve Tanrının Yaratma sırasında göre yeniden düzenlenmiştir. Bu sözlük, makine anlayışı için adapte edilebilir.

Abbreviations / Kısaltmalar
adj. adjective / sıfat
aux. v. auxiliary verb / yardımcı fiil
obj. object / nesne
v. verb / fiil

Türk Alfabesi / The Turkish Alphabet
a  b  c  ç  d  e  f  g  ğ  h  ı  i  j  k  l  m  n  o  ö  p  r  s  ş  t  u  ü  v  y  z

Pronunciation
a  ah b  be c  je ç  che d  de e  eh f  fe g  geh
ğ  yoomushak geh h  heh ı  er i  ee j  zheh k  keh l  leh m  meh
n  ne o  o ö  ur p  peh r  reh s  se ş  sheh t  te
u  oo ü  ew v  veh y  yeh   zeh