English > Albanian Index

a
a/an, një 185
abbreviation, shkurtim -i m. 112
above, mbi 185
accident, aksident -i m. 212
addiction, drogim -i m. 104
addition, mbledhj/e -a f. 144
again, përsëri 087
against, kundër 087
age, mosh/ë -a f. 151
aggressive, agresiv 058
air, aj/ër -ri m. 007
airplane, aeroplan -i m. 048
Albania, Shqipëri 141
Albanian, shqip 210, language
Albanian, shqiptar -i m. 060
alkali, baz/ë -a f. 206
already, tashmë 069
always, gjithmonë 115
ambulance, autoambulanc/ë -a f. 154
ancestor, stërgjysh -i m. 005
and, dhe 080
angry, zemëruar m./f. 212
animal, kafsh/ë -a f. 144
answer, përgjigj/e -a f. 030
apple, moll/ë -a f. 031
army, ushtri -a f. 154
arrive, arrij 155, v.
arrow, shigjet/ë -a f. 178
ascend, ngjitem 014, v.
ash, hi -ri m. 011
at, në 012
attack, sulmoj 183, v.
ax, sëpat/ë -a f. 173
b
baby, foshnj/ë -a f. 005
back, prapa 162, behind
back, shpin/ë -a f. 093, part
bad, keq / ~e m./f. 105
bald, tullac 020
ball, top -i m. 003
balloon, balon/ë -a f. 003
bamboo, bambu -ri m. 030
bandage, fash/ë -a f. 115
bank, bank/ë -a f. 019
barber, berber -i m. 115
bark, lëvore -ja f. 094
barn, koçek -u m. 136
basin, legen -i m. 121
basket, shport/ë -a f. 030
battery, bateri -a f. 004
be, jam 035, v.
bean, bath/ë -a f. 026, broad
bear, ari -u m. 011, animal
beard, mjek/ër -ra f. 099
beautiful, bukur m./f. 052
because, sepse 141
bed, krevat -i m. 125
beer, birr/ë -a f. 117
beg, lyp 066, v.
believe, besoj 060, v.
bell, kamban/ë -a f. 019
below, nën 185
belt, brez -i m. 115
bicycle, biçiklet/ë -a f. 154
big, madh / ~e m./f. 001
bird, zog -u m. 045
bitter, hidhur m./f. 028
black, zi/zezë m./f. 200
blanket, batanij/e -a f. 098
bleed, më rrjedh gjak 101, v.
blind, verbër m./f. 077
blood, gjak -u m. 101
blue, kaltër m./f. 028
boar, derr -i m. i egër 053, wild
boat, vark/ë f. 153
body, trup -i m. 072
bone, kock/ë -a f. 092
book, lib/ër -ri m. 209
born, lindur m./f. 102
borrow, marr hua 060, v.
bottle, shish/e -ja f. 120
bottom, fund -i m. 136
bow, hark -u m. 177
bowl, tas -i m. 018
box, kuti -a f. 158
boy, djal/ë -i m. 064
bra, sutiena -ja f. 180
brain, tru -ri m. 093
branch, deg/ë -a f. 033
brave, trim 183
bread, buk/ë -a f. 022
breakfast, mëngjes -i m. 116
breasts, gjinj -të mpl. 066
breeze, fllad -i m. 008
bridge, ur/ë -a f. 031
brilliant, ndritsh/ëm / ~me m./f. 195
broken, thyer m./f. 119
brother, vëlla -i m. 005
brow, vetull -a f. 077
brown, bojë kafe 111
brush, furç/ë -a f. 172
brush pen, penel -i m. 166
bucket, kov/ë -a f. 031
build ndërtoj 142, v.
bury, varros 012, v.
bus, autobus -i m. 154
butter, gjalp/ë -i m. 004
button, kops/ë -a f. 019
buy, blej 041, v.
c
cab, taksi -a m. 154
cage, kafaz -i m. 030
cake, kek -u m. 022
caldron, kazan -i m. 122
call, thërras 080, v.
camera, aparat -i m. fotografik 031
camp, kamp -i m. 011
can, mund 093, aux. v.
car, vetur/ë -a f. 154
carve, skalis 006, v.
cat, mac/e -ja f. 057
cave, shpell/ë -a f. 016
center, qend/ër -ra f. 184
chain, zinxhir -i m. 019
chair, karrig/e -ia f. 031
change, ndryshoj 183, v.
cheap, lirë m./f. 041
check, çek -u m. 107
cheese, djath/ë -i m. 117
chess, shah -u m. 031
chief, kryetar -i m. 071
child, fëmij/ë -a m. 005
chimney, oxhak -u m. 016
chocolate, çokollat/ë f. 080
chopsticks, shkopinj -të mpl. 030
church, kish/ë -a f. 012
cigarette, cigare -ja f. 011
city, qytet -i m. 138
clan, klan -i m. 070
claw, thua m. 090
clean, pastër m./f. 004
climb, ngjitem 090, v.
clinic, klinik/ë -a f. 127
clock, or/ë -a f. 019
close, mbyll 126, v.
close, nga afër 152, near
cloth, pëlhur/ë -a f. 115
clothes, rroba -t fpl. 111
cloud, re -ja f. 009
club, klub -i m. 209
coffee, kafe -ja f. 080
cold, ftohtë m./f. 010, not hot
collection, mbledhj/e -a f. 189
color, ngjyr/ë -a f. 196
comb, kreh/ër -ri m. 031
come, vij 060, v.
compare, krahasoj 194, v.
compass, busull -a f. 019
computer, kompjuter -i m. 093
condom, prezervativ -i m. 001
contents, përmbajtj/e -a f. 077
cook, gatuaj 011, v.
copy, kopjoj 086, v.
corner, kënd -i m. 075
corruption, prishj/e -a f. 170
cosmetics, kozmetik/ë -a f. 093
cotton, pambuk -u m. 031
count, numëroj 183, v.
country, komb -i m. 141, nation
covering, mbështjellj/e -a f. 134
cow, lop/ë -a f. 055
crest, lafsh/ë -a f. 074
crime, krim -i m. 180
crop, korra nt. 020
crown, kuror/ë -a f. 074
cry, thërras 080, v.
cucumber, trangull -i m. 027
cup, got/ë -a f. 031
curtain, perd/e -ja f. 030
curved, dredhur m./f. 066
cut, pres 172, v.
cyan, cyan 197
d
dagger, kam/ë -a f. 171
dance, vallëzoj 205, v.
dark, errët m./f. 035
dart, shtiz/ë -a f. 174
daughter, bij/ë -a f. 065
day, dit/ë -a f. 035
deaf, shurdh m./f. 079
death, vdekj/e -a f. 105
deer, dre -ri m. 054
defend, mbroj 133, v.
depressed, dëshpëruar m./f. 110
desert, shkretëtir/ë -a f. 004
diamond, diamant -i m. 018
diarrhea, diare -ja f. 004
dictionary, fjalor -i m. 064
die, vdes 105, v.
difficult, veshtirë m./f. 046
dirty, ndotur m./f. 004
disease, sëmundj/e -a f. 104
dish, pjat/ë -a f. 018, plate
disobey, nuk bindem 079, v.
district, rajon -i m. 139
division, ndarj/e -a f. 133
divorced, ndarë m./f. 065
do, bëj 060, v.
do, nuk 060, not; v.
doctor, doktor -i m. 102
dog, qen -i m. 058
doll, kukull -a f. 065
door, der/ë -a f. 127
dragon, dragua -ja f. 043
draw, vizatoj 128, v.
drawer, sirtar -i m. 091
dream, ënd/ërr -rra f. 037
drink, pi 116, v.
drum, daull/e -ja f. 204
drunk, pirë m./f. 117
dust, pluhur -i m. 012
e
eagle, shqiponj/ë -a f. 045
ear, vesh -i m. 079
Earth, Tokë f. 003
earthenware, poçeri -ri m. 119
earthquake, tërmet -i m. 009
east, lindj/e -a f. 031
eat, ha 116, v.
egg, vez/ë -a f. 047
eight, tetë 187
electricity, elektricitet -i m. 009
elephant, elefant -i m. 053
elevator, ashensor -i m. 154
embroidery, qëndisj/e -a f. 113
empty, zbrazët m./f. 016
enclosure, mbyllj/e -a f. 141
enemy, armik -u m. 183
English, anglisht 210, language
enjoy, kënaqem 135, v.
enter, hyj 149, v.
envelope, zarf -i m. 179
equal, njëjtë m./f. 023
even, rrafshtë m./f. 023
evening, mbrëmj/e -a f. 037
evil, keq / ~e m./f. 193
example, shembull -i m. 060
excuse, fal 210, v.
expenses, shpenzime -t mpl. 157
expensive, shtrenjtë m./f. 041
eye, sy -ri m. 077
f
face, fytyr/ë -a f. 076
factory, fabrik/ë -a f. 136
fade, fishk 111, v.
fall, vjesht/ë -a f. 020, season
false, fals 060
family, familj/e -a f. 124
fan, ventilator -i m. 127
far, larg 152
farm, ferm/ë -a f. 012
farming, bujqësi -a f. 036
fart, pjerdh 091, v.
fat, dhjam/ë -i m. 093
father, baba -i m. 061
faucet, rubinet -i m. 126
fault, met/ë -a f. 169
feather, pup/ël -la f. 097
feces, feçe -t fpl. 091
female, fem/ër -ra f. 046
fence, gardh -im m. 030
fever, eth/e -ja f. 011
few, pak 002
field, fush/ë -a f. 128
fight, luftoj 181, v.
fill, mbush 004, v.
fin, flet/ë -a f. 042
find, gjej 086, v.
finger, gisht -i m. 086
finish, mbaroj 156, v.
fire, zjarr -i m. 011
fish, peshk -u m. 042
five, pesë 186
flag, flamur -i m. 114
flesh, mish -i m. 093
flood, përmbytj/e -a f. 004
floor, dysheme -ja f. 031
flour, miell -i m. 022
flow, rrjedh 004, v.
flower, lul/e -ja f. 028
flute, flaut -i m. 203
fly, fluturoj 048, v.
fly, miz/ë -a f. 047
fog, mjegull/ë -a f. 009
food, ushqim -i m. 116
foot, fut 091, measure
foot, këmb/ë -a f. 088, part
for, për 090
force, forc/ë -a f. 144
foreign, jasht/ëm / ~me m./f. 037
foretell, parathem 109, v.
fork, pirun -i m. 087
form, trajt/ë -a f. 006
formless, pa formë 006
four, katër 141
fowl, shpend -i m. 044
fragrant, aromatik 211
freedom, liri -a f. 068
fresh, freskët m./f. 042
friend, mik -u m. 087
frightened, frikësuar m./f. 056
from, prej 128
front, para 172
fruit, frut/ë -a f. 031
fun, shaka -ja f. 146
fur, qim/e -ja f. 098
g
gamble, luaj kumar 041, v.
game, loj/ë -a f. 175
garbage, mbeturin/ë -a f. 012
garden, kopsht -i m. 141
garrison, garnizon -i m. 137
gas, benzin/ë -a f. 004, fuel
gas, gaz -i m. 007
gate, port/ë -a f. 126
gay, homoseksual -i m. 212
gear, ingranazh -i m. 084
get, marr 162, v.
ghost, fantaz/ëm -mi m. 106
gift, dhurat/ë -a f. 107
girl, vajz/ë -a f. 065
give, jap 112, v.
glass, xham -i m. 003, material
glasses, syze -t fpl. 019
gloves, doreza -t fpl. 001
glue, tutkall -a f. 004
go, eci 147, v.
go, dal 148, out; v.
god, zot -i m. 107
God, Zot m. 107
gold, flori -ri m. 019
good, mirë m./f. 192
goodbye, mirupafshim 086
gore, çaj 075, v.
grape, rrush -i m. 028
grass, bar -i m. 028
grave, varr -i m. 012
gray, përhimtë m./f. 011
great, madh / ~e m./f. 001
green, gjelbër m./f. 112
grind, bluaj 018, v.
group, grup -i m. 112
grow, rrit 034, v.
grow, rritem 102, up; v.
gum, mish -i m. i dhëmbëve 084
gun, pushk/ë -a f. 019
h
hair, flok -u m. 099
hairdresser, floktar -i m. 115
hammer, çekiç -i m. 019
hand, dor/ë -a f. 086
happy, lumtur m./f. 212
hard, fortë m./f. 018, not soft
harsh, ashpër m./f. 059
hat, kapel/ë -a f. 115
hate, urrej 212, v.
have, kam 039, v.
he, ai 060
head, kok/ë -a f. 073
heal, shëroj 117, v.
hear, dëgjoj 079, v.
heart, zem/ër -ra f. 212
helicopter, helikopter -i m. 048
hello!, tungjatjeta! 080
helmet, helmet/ë -a f. 121
hemp, kërp -i m. 025
hen, pul/ë -a f. 046
her, asaj 065, obj.
her, saj m./f. 201, adj.
herb, bar -i m. 028
here, këtu 152
hero, hero -i m. 046
herself, vet/ë -ja f. 068
high, lartë m./f. 015
hill, kod/ër -ra f. 013
him, atë 060
himself, vet/ë -ja f. 068
hire, pajtoj në punë 079, v.
his, tij m./f. 201
hit, godas 086, v.
hole, vrim/ë -a f. 004
holiday, dit/ë -a f. pushimi 035
home, shtëpi -a f. 124
honey, mjalt/ë -i m. 047
hook, çengel -i m. 118
hope, shpresoj 039, v.
hopeless, pashpresë m./f. 039
horn, bri -ri m. 075
horse, kal/ë -i m. 056
hospital, spital -i m. 133
hot, nxehtë m./f. 011
hour, or/ë -a f. 035
how?, si? 212
hundred, qind 201
hungry, uritur m./f. 116
hunt, gjuaj 058, v.
husband, burr/ë -i m. 001
i
I, unë 175
ice, akull -i m. 010
if, në se 065
ill, sëmurë m./f. 104
in, në 012
inch, inç 179
index, indeks -i m. 112
infant, foshnj/ë -a f. 067
inferior, inferior 144
insane, çmendur m./f. 104
insect, insekt -i m. 047
inside, brenda 149
interest, perqindj/e -a f. interesi 172, on money
iron, hekur -i m. 019, material
island, ishull -i m. 013
it, ai/ajo m./f. 055
itself, vet/ë -ja f. 068
j
jade, nefrit -i m. 003
javelin, shtiz/ë -a f. 175
jealous, xheloz 065
jewel, xhevahir -i m. 003
joint, nyj/ë -a f. 030
judge, gjykoj 172, v.
judge, gjyqtar -i m. 124
juice, lëng -u m. 004
k
key, çelës -i m. 171
kick, shqelmoj 088, v.
kill, vras 182, v.
kind, lloj -i m. 020, type
king, mbret -i m. 003
kiss, puth 080, v.
kitchen, kuzhin/ë -a f. 127
knife, thik/ë -a f. 172
knock, trokas 086, v.
knot, nyj/ë -a f. 112
know, di 178, v.
l
ladle, sapllak -u m. 118
lake, liqen -i m. 004
lame, çalë m./f. 088
lamp, llamb/ë -a f. 011
land, tok/ë -a f. 012
lane, rrugic/ë -a f. 069
language, gjuh/ë f. 210
last name, mbiem/ër -ri m. 065
late, vonë m./f. 152
laugh, qesh 030, v.
leaf, gjeth/e -ja f. 028
learn, mësoj 064, v.
leather, lëkur/ë -a f. 095
leek, presh -i m. 029
left, majtë m./f. 143, not right
letter, shkronj/ë -a f. 060
lick, lëpij 082, v.
life, jet/ë -a f. 102
lifeless, pajetë m./f. 102
light, drit/ë -a f. 005
lightning, vetëtim/ë -a f. 009
like, pëlqej 080, v.
like, si 060, similar
lion, luan -i m. 058
lip, buz/ë -a f. 080
lipstick, kuq buzësh nt. 093
liquid, lëng -u m. 004
live, jetoj 060, to reside; v.
lock, brav/ë -a f. 019
long, gjatë m./f. 034
look, pamj/e -a f. 057
look, shikoj 077, v.
lost, humbur m./f. 001
love, dua 212, v.
low, ulët m./f. 060
low table, tavolin/ë -a f. kafe 168
lunch, drek/ë -a f. 116
m
machine, makin/ë -a f. 031
magenta, purpurtë m. 198
magic, magji -a f. 106
mail, dërgoj me postë 138, v.
make, bëj 060, v.
male, mashkull -i m. 046
man, njeri -u m. 060
map, hart/ë -a f. 141
march, marshoj 086, v.
market, treg -u m. 115
marry, martoj 065, v.
mast, direk -u m. 031
master, pronar -i m. 161
match, shkrepës/e -ja f. 011
mate, çiftoj 117, v.
mature, pjekur m./f. 011
me, mua 175
measure, mas/ë -a f. 130
meat, mish -i m. 093
melon, pjep/ër -ri m. 027
metal, metal -i m. 019
milk, qumësht -i m. 065
millet, mel -i m. 024
million, milion -i m. 005
mineral, mineral -i m. 018
mirror, pasqyr/ë -a f. 019
miss, nuk qëlloj në shenjë 152, v.
Miss, zonjushe f. 065
missile, raket/ë -a f. 177
mistake, gabim -i m. 019
mix, përziej 213, v.
modern, modern -i m. 025
money, para -ja f. 019
month, muaj -i m. 039
moon, hën/ë -a f. 039
morning, mëngjes -i m. 036
mortar, llaç -i m. 131
mosque, xhami -a f. 179
mother, nën/ë -a f. 062
motor, motor -i m. 086
mound, breg -u m. 133
mountain, mal -i m. 013
mouse, mi -u m. 051
mouth, goj/ë -a f. 080
movie, film -i m. 006
Mr., zoti m. 102
Mrs., zonja f. 001
Ms., zonjë f. 065
multiplication, shumëzim -i m. 063
multiply, shumëzoj 063, v.
music, muzik/ë -a f. 202
mustache, mustaq/e -ja f. 099
mute, memec 080
my, im/~e m./f. 201
mystery, fshetësi -a f. 108
n
nail, gozhd/ë -a f. 019, metal
nail, thua m. 090, part
naked, lakuriq 111
name, em/ër -ri m. 080
napkin, pecet/ë -a f. 115
narcotic, narkotik -u m. 025
neck, qaf/ë -a f. 073
need, kam nevojë 009, v.
needle, gjilpër/ë -a f. 019
neighbor, fqinj -i m. 060
nest, fole -ja f. 140
net, rrjet/ë -a f. 180
new, ri/re m./f. 173
night, nat/ë -a f. 037
nine, nëntë 066
no, jo 035
nod, tund kokën 073, v.
none, aspak 191
noodle, hajvan -i m. 022
noon, mesdit/ë -a f. 188
north, veri -u m. 171
nose, hund/ë -a f. 085
now, tani 003
number, num/ër -ri m. 183
nun, murgesh/ë -a f. 065
nurse, infermiere -ja f. 077
o
obey, bindem 079, v.
of, i/e/të m./f/./nt. 201
office, zyr/ë -a f. 124
official, zyrtar -i m. 159
oil, vaj -i m. 004
old, plak 103
on, në 012
one, një 185
onion, qep/ë -a f. 028
open, hap 126, v.
or, ose 175
orange, portokall -i m. 031
our, jonë m./f. 201
outside, jashtë 037
oven, furr/ë -i m. 011
p
pain, dhembj/e -a f. 104
paint, boj/ë -a f. 004
pair, pal/ë -a f. 046
palace, pallat -i m. 124
pan, tigan -i m. 019, frying
pants, pantalona fpl. 111
paper, let/ër -ra f. 112
parrot, papagall -i m. 045
pavilion, pavijon -i m. 135
pea, bizele -ja f. 026
pen, pen/ë -a f. 030, for writing
people, popull -i m. 060
perfume, parfum -i m. 004
period, periudh/ë -a f. 039
piano, piano -ja f. 003
picture, kuad/ër -ra f. 141
piece, cop/ë -a f. 182
pig, derr -i m. 053
pillow, jastëk -u m. 031
pipe, tub -i m. 030
plant, bim/ë -a f. 031
plastic, plastmas -i m. 093
platform, platform/ë -a f. 155
play, luaj 003, v.
please, lutem 210, polite
plow, plug -u m. 129
poison, helm -i m. 062
police, polici -a f. 210
polish, lustroj 018, v.
poor, varfër m./f. 016
porcelain, porcelan -i m. 120
pot, poç/e -a f. 119
pour, derdh 004, v.
powder, pluhur -i m. 021
practice, praktikoj 097, v.
pregnant, shtatzënë 064
prepare, përgatit 073, v.
president, president -i m. 112
priest, prift -i m. 055
prime minister, kryeminist/ër -ri m. 071
prince, princ -i m. 064
princess, princesh/ë -a f. 065
print, shtyp 167, v.
prison, burg -u m. 121
prisoner, burgosur -i m. 058
private, privat 069
prostitute, prostitut/ë -a f. 065
proud, krenar 056
public, publik 187
pull, tërheq 086, v.
pungent, athët m./f. 207
purple, purpurt m./f. 112
purse, kulet/ë -a f. 111
push, shtyj 086, v.
put, vë 183, v.
q
queen, mbretëresh/ë -a f. 065
question, pyetj/e -a f. 080
r
rabbit, lepur -ri m. 005
radio, radio -ja f. 202
rain, shi -u m. 009
rainbow, ylber -i m. 009
rape, përdhunoj 065, v.
razor, brisk -u m. rroje 172
read, lexoj 210, v.
rebel, rebel -i m. 087
record, regjist/ër -ri m. 165
red, kuq / ~e m./f. 112
refrigerator, frigorifer -i m. 010
refuse, refuzoj 086, v.
relative, farefis -i m. 060
rent, marr (jap) me qira 020, v.
repair, riparoj 060, v.
rest, pushoj 212, v.
restaurant, restorant -i m. 116
reveal, zbuloj 107, v.
rice, oriz -i m. 021
rich, pasur m./f. 124
ride, ngas kalin 056, v.
right, djathtë m./f. 080, not left
ripe, pjekur m./f. 011
river, lum/ë -i m. 004
road, rrug/ë -a f. 088
rob, grabit 086, v.
robot, robot -i m. 060
rocket, raket/ë -a f. 030
roll, rrokullis 089, v.
roof, çati -a f. 073
room, dhom/ë -a f. 124
rooster, këndez -i m. 046
root, rrënj/ë -a f. 031
rose, trëndafil -i m. 028
round, rrumbullakët m./f. 141
rubber, kauçuk -u m. 093
rule, sundoj 004, v.
ruler, vizor/e -ja f. 091, measure
run, vrapoj 146, v.
rust, ndryshk -u m. 019
s
sacrifice, flijoj 055, v.
sad, trishtuar m./f. 212
safe, sigurt m./f. 124
salt, krip/ë -a f. 206
salty, kripur m./f. 206
sand, rër/ë -a f. 004
sanitary napkin, pecet/ë -a f. higjenike 115
satellite, satelit -i m. 035
sauce, salc/ë -a f. 117
save, ruaj 060, money; v.
save, shpëtoj 183, life; v.
saw, sharr/ë -a f. 019
scale, lusp/ë -a f. 042, fish
school, shkoll/ë -a f. 031
scissors, gërshërë -t fpl. 172
screw, vidh/ë -a f. 019
screwdriver, kaçavid/ë -a f. 086
sea, det -i m. 004
seal, vul/ë -a f. 167, stamp
see, shoh 078, v.
seed, far/ë -i m. 020
self, vet/ë -ja f. 068
sell, shes 041, v.
sentence, fjali -a f. 080, words
servant, shërbëtor -i m. 162
seven, shtatë 185
sew, qep 112, v.
sex, seks -i m. 212
shadow, hij/e -a f. 006
shame, turp -i m. 117
sharp, mprehtë m./f. 172
shave, rruaj 172, v.
she, ajo 065
sheep, del/e -ja f. 052
sheet, çarçaf -i m. 190
shell, guask/ë -a f. 041
shield, mburoj/ë f. 077
shine, shkëlqej 005, v.
ship, anij/e -a f. 153
shirt, këmish/ë -a f. 111
shoes, këpucë -t fpl. 095
shoot, qëlloj 179, v.
shore, breg -u m. 013
short, shkurtër m./f. 178
shrink, tkurrem 112, v.
shy, turpsh/ëm / ~me m./f. 052
sickle, drap/ër -ri m. 172
silk, mëndafsh -i m. 112
sing, këndoj 080, v.
sir, zotëri m. 102
sister, mot/ër -ra f. 065
sit, ulem 012, v.
six, gjashtë 187
skin, lëkur/ë -a f. 094
skirt, fund -i m. 111
sky, qiell -i m. 001
slave, skllav -i m. 163
sleep, fle 077, v.
slope, pjerrësi -a f. 130
small, vogël m./f. 002
smoke, tym -i m. 011
snake, gjarp/ër -ri m. 047
snore, gërhas 085, v.
snow, bor/ë -a f. 009
soap, sapun -i m. 206
soccer, futboll -i m. 003
socks, çorape -t e shkurtër mpl. 111
soil, tok/ë -a f. 012
soldier, ushtar -i m. 160
solve, zgjidh 075, v.
son, bir -i m. 064
song, këng/ë -a f. 081
sorry, që i vjen keq 212
sound, tingull -i m. 202
soup, sup/ë -a f. 004
sour, thartë m./f. 117
source, burim -i m. 004
south, jug -u m. 188
space, kozmos -i m. 001
spacious, gjerë m./f. 136
spark, xix/ë -a f. 011
speak, flas 209, v.
spear, hesht/ë -a f. 176
speech, ligjërim -i m. 210
spend, shpenzoj 157, v.
spoon, lug/ë -a f. 171
spring, pranver/ë -a f. 035, season
square, katror -i m. 114, shape
stairs, shkallë -t fpl. 031
stall, grazhd -i m. 134
stamp, pull/ë -a f. 107, postage
stand, qëndroj më këmbë 150, v.
star, yll -i m. 035, celestial
steal, vjedh 060, v.
stem, trung -u m. 032
sticky, ngjitës 024
stone, gur -i m. 018
stop, ndaloj 151, v.
storm, stuhi -a f. 008
stove, sob/ë -a f. 011
street, rrug/ë -a f. 145
string, spango -ja f. 112
strip, zhvesh 093, v.
strong, fuqish/ëm / ~me m./f. 177
student, student -i m. 064, college
student, nxësës -i m. 064, high school
stupid, trashë m./f. 212
subtraction, zbritj/e -a f. 004
success, sukses -i m. 144
sugar, sheqer -i m. 022
summer, ver/ë -a f. 040
sun, diell -i m. 035
superior, superior 060
supper, dark/ë -a f. 116
support, përkrah 086, v.
swallow, dallëndysh/e -ja f. 011, bird
swallow, gëlltis 080, v.
sweet, ëmbël m./f. 208
swim, notoj 004, v.
sword, shpat/ë -a f. 172
t
table, tavolin/ë -a f. 031
tail, bisht -i m. 091
take, marr 086, v.
tall, gjatë m./f. 015
tame, zbutur m./f. 056
tannery, fabrik/ë -a f. lëkurësh 096
tax, taks/ë -a f. 020
tea, çaj -i m. 028
teach, jap mësim 183, v.
teacher, mësues -i m. 080
telephone, telefon -i m. 210
television, televizion -i m. 078
temper, natyr/ë -a f. 007
temple, faltor/e -ja f. 136, shrine
ten, dhjetë 188
tent, tend/ë -a f. 115
thank, falënderoj 210, v.
that, ai 138
their, tyre m./f. 201
them, ata/ato m./f. 060
themselves, vet/ë -ja f. 068
there, atje 138
they, ata/ato m./f. 060
thirsty, etur m./f. 004
this, ky 152
thousand, njëmijë 188
thread, pe -ri m. 112
three, tre/tri 185
throw, hedh 086, v.
thunder, bubullim/ë -a f. 009
ticket, bilet/ë -a f. 107
tide, rrym/ë -a f. 004
tie, lidh 112, v.
tiger, tig/ër -ri m. 059
tile, tjegull -a f. 120
time, koh/ë -a f. 035
tip, cep -i m. 002, end
tired, lodhur m./f. 060
title, titull -i m. 019
to, në 172
today, sot 060
tomato, domat/e -ja f. 028
tomorrow, nesër 035
tongue, gjuh/ë f. 082
too, edhe 066, also
tooth, dhëmb -i m. 083
top, maj/ë -a f. 073, peak
tortoise, breshk/ë -a f. 050
touch, prek 075, v.
tower, kull/ë -i m. 012
town, gytet -i m. 019
toy, lod/ër -ra f. 003
train, tren -i m. 154
travel, udhëtoj 152, v.
tray, tabaka -ja f. 121
tree, pem/ë -a f. 031
tripod, trekëmbësh -i m. 123
trumpet, trombë -a f. 080
tunnel, tunel -i m. 133
turn, rrotulloj 154, v.
turtle, breshkëujës/e -ja f. 049
two, dy 186
u
ugly, shëmtuar m./f. 117
underwear, brendshme nt. 111
urine, urin/ë -a f. 091
us, ne 175
use, përdor 157, v.
useless, pavlefsh/ëm / ~me m./f. 157
v
valley, lugin/ë -a f. 017
vegetables, perime -t fpl. 028
vessel, en/ë -a f. 121
village, fshat -i m. 132
vinegar, uthull -a f. 117
volcano, vulkan -i m. 013
vomit, vjell 080, v.
vote, votoj 086, v.
w
wait, pres 030, v.
wake, zgjoj 117, v.
walk, eci 145, v.
wall, mur -i m. 125
want, dua 038, v.
war, luft/ë -a f. 175
warm, ngrohtë m./f. 035
wash, laj 004, v.
washroom, banj/ë -a f. 127
water, uj/ë -i m. 004
wave, val/ë -a f. 004
wax, dyll/ë -i m. 047
we, ne 175
weak, dobët m./f. 177
weapon, arm/ë -a f. 080
wear, vesh 016, v.
weather, mot -i m. 007
wedding, martes/ë -a f. 112
week, jav/ë -a f. 039
weigh, peshoj 020, v.
welcome, mirëpres 152, v.
well, pus -i m. 004, water
west, perëndim -i m. 038
wet, lagur m./f. 004
whale, balen/ë -a f. 042
what?, çfarë? 060
wheat, grur/ë -i m. 022
wheel, rrot/ë -a f. 154
when?, kur? 035
where?, ku? 138
whisker, mustaq/e -ja f. 100
white, bardhë/bardha m./f. 201
who?, kush? 210
why?, pse? 090
wicked, keq / ~e m./f. 138
wife, grua -ja f. 065
win, fitoj 041, v.
wind, er/ë -a f. 008
window, dritar/e -ja f. 016
windshield, xham -i m. i përparmë 091
wine, ver/ë -a f. 117
wings, krah -ët mpl. 097
winter, dim/ër -ri m. 010
wire, tel -i m. 112
wise, mençur m./f. 079
wish, dëshir/ë -a f. 039
with, me 039
without, pa 039
witness, dëshmitar -i m. 060
woman, grua -ja f. 065
wonderful, mrekulluesh/ëm / ~me m./f. 001
wood, dru -ri m. 031
wool, lesh -i m. 098
word, fjal/ë -a f. 064
work, pun/ë -a f. 143
worm, krimb -i m. 047
wrap, mbështjell 111, v.
wrinkle, rrudh/ë -a f. 094
write, shkruaj 124, v.
writing, shkrim -i m. 164
x
y
yawn, gogësij 081, v.
year, vit -i m. 032
yellow, verdhë m./f. 199
yes, po 035
yesterday, dje 035
you, ti(familiar); ju 060
young, ri/re m./f. 197
your, juaj m./f. 201
yourself, vet/ë -ja f. 068
z
zero, zero -ja f. 009