מפתח עברי ואנגלי

glottal stop  א
061 father, aba, אבּא
018 stone, 'even, אבן
004 lake, agam, אגם
161 master, adon, אדוֹן
112 red, adom, אדם
012 soil, adama, אדמה
v. 212 love, ahav, אהב
115 tent, ohel, אהל
175 or, o, אוֹ
154 bus, otobus, אוֹטוֹבּוּס
007 air, avir, אויר
153 boat, oniya, אוֹניה
153 ship, oniya, אוֹניה
005 light, or, אוֹר
060 him, oto, אוֹתוֹ
175 me, oti, אוֹתי
060 them, otan f., אוֹתן; otam m., אוֹתם
175 us, otanu, אוֹתנוּ
079 ear, ozen, אזן
005 brother, akh, אח
185 one, akhat f., אחת; ekhad m., אחד
065 sister, akhot, אחוֹת
212 how?, ekh?, ?איך
179 inch, iyents, אינץ
138 where?, efo?, ?איפה
060 man, ish, אישׁ
065 wife, isha, אישׁה
065 woman, isha, אישׁה
v. 116 eat, a'khal, אכל
116 food, okhel, אכל
107 god, el, אל
107 goddess, ela, אלה
107 God, Elohim, אלהים
188 thousand, elef, אלף
065 if, im, אם
062 mother, ima, אמא
154 ambulance, ambulans, אמבּוּלנס
175 we, anakhnu, אנחנוּ
175 I, ani, אני
189 collection, osef, אסף
085 nose, af, אף
191 none, af lo ekhad, אף לא אחד
009 zero, efes m./f., אפס
047 locust, arbe, ארבּה
141 four, arba f., ארבּע; arba'a m., ארבּעה
198 magenta, carmine, ארגמן
019 bronze, arad, ארד
021 rice, orez, ארז
115 cloth, arig, אריג
058 lion, arye, אריה
034 long, arokh, ארך
124 palace, armon, ארמוֹן
011 fire, esh, אשׁ
169 fault, ashma, אשׁמה
polite, 060 you, at f., את; ata m., אתה
035 yesterday, etmol, אתמוֹל
b  בּ
012 at, be..., ...בּ
water, 004 well, be'er, בּאר
111 clothes, bgadim, בּגדים
064 pregnant, beherayon, בּהריוֹן
107 stamps, bulim, בּוּלים
096 tannery, bursky, בּוּרסקי
037 outside, bakhuts, בּחוּץ
047 egg, betsa, בּיצה
124 home, bayit, בּית
133 hospital, bet kholim, בּית חוֹלים
031 school, bet sefer, בּית ספר
135 pavilion, bitan, בּיתן
102 firstborn, bekhor, בּכוֹר
039 without, bli, בּלי
030 bamboo, bambuk, בּמבּוּק
064 son, ben, בּן
v. 142 build, bana, בּנה
019 bank, bank, בּנק
001 husband, ba'al, בּעל
149 inside, bifnim, בּפנים
036 morning, boker, בּקר
172 circumcision, brit mila, בּרית מילה
v. 011 cook, bashal, בּשׁל
093 flesh, basar, בּשׂר
093 meat, basar, בּשׂר
065 daughter, bat, בּת
g  ג
014 high, gavoha, גבוֹה
015 tall, gavoha, גבוֹה
013 hill, giv'a, גבעה
032 stem, giv'ol, גבעוֹל
065 Miss, Geveret, גברת
001 Mrs., Geveret, גברת
065 Ms., Geveret, גברת
001 great, gadol, גדוֹל
v. cultivate, 034 grow, gidel, גדל
141 enclosure, gidur, גדר
007 gas, gaz, גז
v. 089 roll, gilgel, גלגל
v. 107 reveal, gala, גלה
141 garden, gina, גנה
072 body, guf, גוּף
173 ax, garzen, גרזן
009 rain, geshem, גשׁם
031 bridge, gesher, גשׁר
d  ד
210 speech, dibur, דבּוּר
v. 209 speak, diber, דבּר
042 fish, dag, דג
024 millet, dokhan, דחן
v. 086 push, dakhaf, דחף
fuel, 004 gas, delek, דלק
127 door, delet, דלת
101 blood, dam, דם
tree, 031 palm, dekel, דקל
188 south, darom, דרוֹם
088 road, derekh, דרך
043 dragon, drakon, דרקוֹן
028 grass, deshe, דשׁא
h  ה
138 the, ha..., ...ה
v. 060 believe, heemin, האמין
v. 155 arrive, higiy'a, הגיע
060 he, hu, הוּא
v. 183 change, hekhlif, החליף
065 she, hi, היא
060 today, hayom, היוֹם
v. 149 enter, hikanes, היכּנס
v. 063 multiply, hichpil, הכפיל
v. 181 fight, hilakhem, הלחם
060 they, hen f., הן; hem m., הם
v.; life, 183 save, hitsil, הציל
013 mountain, har, הר
v. 182 kill, harag, הרג
v. 194 compare, hishva, השׁוה
v. 065 marry, hitkhaten, התחתן
v. 086 goodbye, hitra'a, התראה
v.; oneself, 004 wash, hitrakhets, התרחץ
v  ו
080 and, ve..., ...ו
118 hook, vav, וו
039 period, veset, וסת
z  ז
055 it, zeh, זה
019 gold, zahav, זהב
065 prostitute, zona, זוֹנה
031 olives, zeytim, זיתים
035 time, zman, זמן
091 tail, zanav, זנב
099 beard, zakan, זקן
people, 103 old, zaken, זקן
037 foreign, zar, זר
020 seed, zera', זרע
ch  ח
087 friend, khaver, חבר
039 month, khodesh, חדשׁ
outside, 125 wall, khoma, חוֹמה
impression, 167 seal, khotam, חוֹתם
066 breast, khaze, חזה
053 pig, khazir, חזיר
172 front, khazit, חזית
022 wheat, khita, חיטה
102 life, kha'im, חיים
160 soldier, khayelet f., חיילת; khayal m., חיל
137 garrison, kheil matsav, חיל מצב
065 milk, khalav, חלב
v. 037 dream, khalom, חלוֹם
016 window, khalon, חלוֹן
203 flute, khalil, חליל
011 fever, khom, חם
117 sour, khamutsa f., חמוּצה; khamuts m., חמוּץ
056 donkey, khamor, חמוֹר
186 five, khamesh f., חמשׁ; khamisha m., חמשׁה
084 gums, khanikhayim, חניכים
176 spear, khanit, חנית
178 arrow, khets, חץ
174 dart, khets katan, חץ קטן
123 tripod, khatsuva, חצוּבה
036 farming, khakla'ut, חקלאוּת
207 pungent, kharif, חריף
120 porcelain, kharsina, חרסינה
047 insect, kherek, חרק
079 deaf, kheresh, חרשׁ
009 electricity, khashmal, חשׁמל
057 cat, khatul, חתוּל
182 piece, khatikha, חתיכה
t  ט
192 good, tov, טוֹב
v. 048 fly, tus, טוּס
v. 152 travel, tiyel, טיל
v. 145 walk, tiyel, טייל
078 television, televizia, טלוויזיה
210 telephone, telefon, טלפוֹן
v. 014 ascend, tipes, טפּס
090 claws, tfarim, טפרים
y  י
020 crop, yevul, יבוּל
086 hand, yad, יד
060 Jew, Yehudi, יהוּדי
060 Jewess, Yehudiya, יהוּדיה
035 day, yom, יוֹם
045 dove, yona, יוֹנה
117 wine, ya'in, יין
064 boy, yeled, ילד
065 girl, yalda, ילדה
v. 004 wail, yilel, ילל
004 sea, yam, ים
not left, 080 right, yamin, ימין
052 beautiful, yafe, יפה
112 green, yarok, ירוֹק
039 moon, yare'akh, ירח
028 vegetable, yarak, ירק
003 jade, yarkan, ירקן
v. 039 have, yesh, ישׁ
v. 077 sleep, yashen, ישׁן
141 Israel, Yisra'el, ישׂראל
mosquito, 047 gnat, yatush, יתוּשׁ
k  כ
104 pain, ke'ev, כּאב
052 sheep, kivsa f., כּבשׂה; keves m., כּבשׂ
celestial, 035 stars, kokhavim, כּוֹכבים
028 blue, kekhol, כּחוֹל
175 javelin, kidon, כּידוֹן
058 dog, kelev, כּלב
receptacle, 121 vessel, kli, כּלי
119 earthenware, kli-khemar, כּלי־חמר
035 yes, ken, כּן
012 church, knesiya, כּנסיה
097 wings, knafa'im, כּנפיים
031 chair, kisa'ot pl., כּיסאוֹת; kise, כּסא
134 covering, kisuy, כּסוּי
019 money, kesef, כּסף
v. 144 force, kafa, כּפה
skull, 115 cap, kipa, כּפּה
132 village, kfar, כּפר
031 pillow, karit, כּרית
029 leek, keresha, כּרשׁה
164 writing, ktav, כּתב
074 crown, keter, כּתר
l  ל
172 to, le..., ...ל
035 no, lo, לא
212 heart, lev, לב
201 white, lavan, לבן
022 bread, lekhem, לחם
037 night, layla, לילה
v. 147 go, lekhet, לכת
090 why?, lama?, ?למה
082 tongue, lashon, לשׁוֹן
m  מ
201 hundred, me'a, מאה
behind, 162, back, me'akhor, מאחוֹר
195 brilliant, mavrik, מבריק
012 tower, migdal, מגדל
077 shield, magen, מגן
004 desert, midbar, מדבּר
v. 130 measure, madad, מדד
110 depressed, meduka, מדכּא
031 stairs, madregot, מדרגוֹת
060 what?, ma?, ?מה
105 death, mavet, מות
031 east, mizrakh, מזרח
139 district, makhoz, מחוֹז
157 expense, mekhir, מחיר
104 disease, makhala, מחלה
011 camp, makhane, מחנה
035 tomorrow, makhar, מחר
129 plow, makharesha, מחרשׁה
093 computer, makhshev, מחשׁב
127 kitchen, mitbakh, מטבּח
125 bed, mita, מטה
048 airplane, matos, מטוֹס
210 who?, mi?, ?מי
005 million, milyon, מיליוֹן
004 water, ma'im, מים
212 sex, min, מין
154 car, mekhonit, מכוֹנית
166 brush pen, mikh'khol, מכחוֹל
v. 041 sell, ma'kar, מכר
060 letter, mikhtav, מכתב
bowl, 131 mortar, makhtesh, מכתשׁ
v. 004 fill, mile, מלא
064 word, mila, מלה
206 salty, mlukha f., מלוּחה; malu'akh m., מלוּח
064 dictionary, milon, מלוֹן
206 salt, melakh, מלח
175 war, milkhama, מלחמה
003 king, melekh, מלך
065 queen, malka, מלכּה
027 cucumber, melafefon, מלפפוֹן
011 candelabrum, menorat kanim, מנוֹרת קנים
011 lamp, menora, מנוֹרה
019 lock, man'ul, מנעוּל
020 tax, mas, מס
metal, 019 nail, masmer, מסמר
183 number, mispar, מספּר
108 mystery, mistorin, מסתוֹרין
185 above, me'al, מעל
154 elevator, ma'alit, מעלית
038 west, ma'arav, מערב
016 cave, me'ara, מערה
030 joint, mifrak, מפרק
112 index, mafte'akh, מפתח
171 key, mafte'akh, מפתח
031 camera, matslema, מצלמה
118 ladle, matseket, מצקת
102 Mr., mar, מר
028 bitter, mar, מר
019 mirror, mar'a, מראה
shape, 114 square, meruba', מרבּע
087 rebel, mardan, מרדן
136 spacious, meruvakh, מרוּח
184 center, merkaz, מרכּז
210 police, mishtara, משׁטרה
112 silk, meshi, משׁי
v. 086 pull, mashakh, משׁך
019 glasses, mishkafa'im, משׁקפים
162 servant, mesharet, משׁרת
v. 105 die, met, מת
taste, 208 sweet, matok, מתוֹק
185 below, mitakhat, מתחת
035 when?, matai?, ?מתי
019 metal, matekhet, מתכת
n  נ
v. 109 foretell, niba, נבּא
087 against, neged, נגד
004 river, nahar, נהר
097 feathers, notsot, נוֹצוֹת
047 snake, nakhash, נחשׁ
112 paper, nyar, ניר
059 tiger, namer, נמר
001 wonderful, nifla, נפלא
s  ס
bed, 190 sheet, sadin, סדין
004 battery, solela, סוֹללה
type, 020 kind, sug, סוּג
056 horse, sus, סוּס
v. 156 finish, siyem, סיים
172 knife, sakin, סכּין
021 sugar, sukar, סכּר
030 basket, sal, סל
095 sandals, sandalim, סנדלים
008 storm, se'ara, סערה
031 cup, sefel, ספל
209 book, sfarim pl., ספרים; sefer, ספר
glottal stop  ע
163 slave, 'eved, עבד
143 work, 'avoda, עבוֹדה
language, 210 Hebrew, Ivrit, עברית
141 round, 'agol, עגל
067 infant, olal, עוֹלל
044 fowl, 'of, עוֹף
095 leather, 'or, עוֹר
094 skin, 'or, עוֹר
077 blind, 'iver, עור
030 pen, 'et, עט
077 eye, 'ayin, עין
138 city, 'ir, עיר
111 naked, eyrom, עירם
051 mouse, 'akhbar, עכבּר
003 now, 'akhshav, עכשׁיו
012 on, 'al, על
028 leaf, 'ale, עלה
039 with, 'im, עם
v. 150 stand, 'amad, עמד
017 valley, 'emek, עמק
028 grape, 'anavim pl., ענבים; 'enav, ענב
016 poor, 'ani, עני
009 cloud, 'anan, ענן
033 branch, 'anaf, ענף
031 tree, 'ets, עץ
material, 031 wood, 'ets, עץ
212 sad, 'atsuv, עצוּב
092 bone, 'etsem, עצם
068 self, 'atsmo, עצמוֹ
v. 151 stop, 'atsar, עצר
037 evening, 'erev, ערב
v. 213 mix, 'irbev, ערבּב
v. 060 do, 'asot, עשׂוֹת
not poor, 124 rich, 'ashir, עשׁיר
188 ten, 'eser f., עשׂר; 'asara m., עשׂרה
p  פּ
171 dagger, pi'gyon, פּגיוֹן
080 mouth, pe, פּה
v. 081 yawn, pihek, פּהק
026 bean, pol, פּוֹל
076 face, panim, פּנים
159 official, pakid, פּקיד
055 cow, para, פּרה
098 fur, parva, פּרוה
028 flower, perakh, פּרח
069 private, prati, פּרטי
ts  צ
v.; out, 148 go, tset, צאת
049 turtle, tsav, צב
050 tortoise, tsav-yabasha, צב־יבּשׁה
054 deer, tsvi, צבי
196 color, tseva, צבע
199 yellow, tsahov, צהב
197 cyan, tsian, צ'אן
091 feces, tso'a, צוֹאה
shape, 006 form, tsura, צוּרה
006 shadow, tsel, צל
031 cross, tslav, צלב
plate, 018 dish, tsalakhat, צלחת
202 sound, tslil, צליל
171 north, tsafon, צפוֹן
045 bird, tsipor, צפּוֹר
104 leprosy, tsara'at, צרעת
k  ק
012 grave, kever, קבר
v. 039 hope, kava, קוה
158 box, kufsa, קוּפסה
002 small, katan, קטן
040 summer, ka'its, קיץ
122 caldron, kalakhat, קלחת
041 shell, klipa, קלפּה
140 nest, ken, קן
025 hemp, kanabos, קנבּוֹס
v. 041 buy, kana, קנה
080 coffee, kafe, קפה
010 ice, kerakh, קרח
075 horns, karna'yim, קרניים
weapon, 177 bow, keshet, קשׁת
047 rainbow, keshet be'anan, קשׁת בּענן
r  ר
v. 078 see, ra'a, ראה
073 head, rosh, ראשׁ
071 chief, rosh, ראשׁ
part, 088 foot, regel, רגל
008 wind, ru'akh, רוּח
106 ghost, ru'akh refa'im, רוּח רפאים
102 doctor, rofe, רוֹפא
v.; something, 004 wash, rakhats, רחץ
211 fragrant, rekhani, ריחני
154 train, rakevet, רכּבת
031 pomegranate, rimon, רמוֹן
193 evil, ro'a, רע
116 famine, ra'av, רעב
v. 146 run, rats, רץ
v. 038 want, ratsa, רצה
v. 205 dance, rakad, רקד
113 embroidery, rikum, רקוּם
165 record, reshima, רשׁימה
180 net, reshet, רשׁת
sh  ש
117 leaven, se'or, שׂאוֹר
039 week, shavu'a, שׁבוּע
070 clan, shevet, שׁבט
185 seven, sheva' f., שׁבע; shiv'a m., שׁבעה
v. 012 sit, shevet, שׁבת
128 field, sade, שׂדה
200 black, shekhor, שׁחוֹר
170 corruption, shekhitut, שׁחיתוּת
level, 023 even, shatu'akh, שׁטוּח
004 flood, shitafon, שׁטפוֹן
127 washroom, sherutim, שׁירוּתים
117 drunk, shikor, שׁכּוֹר
201 of, shel, שׁל
080 hello, shalom, שׁלוֹם
080 peace, shalom, שׁלוֹם
185 three, shalosh f., שׁלוֹשׁ; shelosha m., שׁלוֹשׁה
031 table, shulkhan, שּלחן
168 low table, shulkhan, שּלחן
v. 004 rule, shalat, שׁלט
004 diarrhea, shilshul, שׁלשׁוּל
080 name, shem, שׁם
not right, 143 left, smol, שׂמאל
187 eight, shmone f., שׁמוֹנה; shemona m., שׁמוֹנה
212 happy, same'akh, שׂמח
098 blanket, semikha, שׂמיכה
001 sky, shama'im, שׁמים
cooking, 004 oil, shemen, שׁמן
035 sun, shemesh, שׁמשׁ
083 tooth, shen, שׁן
032 year, shana, שׁנה
186 two, shta'im f., שׁתים; shna'im m., שׁנים
035 hour, sha'a, שׁעה
019 clock, sha'on, שׁעוֹן
019 watch, sha'on yad, שׁעוֹן יד
126 gate, sha'ar, שׁער
099 hair, se'ar, שׂער
210 language, safa, שפה
100 whisker, sfamon, שפמוֹן
031 root, shoresh, שׁרשׁ
175 backgammon, shesh-besh, שׁשׁ־בּשׁ
187 six, shesh f., שׁשׁ; shisha m., שׁשׁה
v. 116 drink, shata, שׁתה
091 urine, sheten, שׁתן
t  ת
031 figs, te'enim, תאנים
028 tea, te, תה
047 worms, tola'im, תוֹלעים
204 drum, tof, תוֹף
005 baby, tinok, תינוֹק
077 contents, tokhen, תכן
133 mound, tel, תל
fruit, 031 dates, tmarim, תמרים
031 apple, tapu'akh, תפּוּח
028 medicine, terufa, תרוּפה
046 rooster, tarnegol, תרנגוֹל
046 hen, tarnegolet, תרנגוֹלת
066 nine, tesha f., תשׁע; tish'a m., תשׁעה