svensk > engelskt innehåll

stor, great 001
stor, big 001
en kondom -er, condom 001
en handsk|e -ar, glove 001
en man, husband 001
förlorad, lost 001
fru, Mrs. 001
ett pris ø(-er), prize 001
en him|mel -lar, sky 001
en rymd -er, space 001
underbar, wonderful 001
liten, small 002
få, few 002
en spets -ar, tip 002, end
en jade -r, jade 003
en boll -ar, ball 003
en jord -ar, earth 003
ett glas ø, glass 003, material
en juvel -er, jewel 003
en kung -ar, king 003
nu, now 003
ett piano -n, piano 003
leka, to play 003
en leksak -er, toy 003
ett vatten ø, water 004
ett batteri -er, battery 004
ett smör, butter 004
ren, clean 004
en diarré -er, diarrhea 004
smutsig, dirty 004
fylla, to fill 004, up
en bensin, gas 004
ett lim ø, glue 004
ett hål ø, hole 004
en saft -er, juice 004
en sjö -ar, lake 004
en vätsk|a -or, liquid 004
en olj|a -or, oil 004
en målarfärg -er, paint 004
en parfym -er, perfume 004
en älv -ar, river 004
regera, to rule 004
en bastu -r, sauna 004
ett hav ø, sea 004
en sopp|a -or, soup 004
en bäck -ar, stream 004
en subtraktion -er, subtraction 004
simma, to swim 004
törstig, thirsty 004
tvätta, to wash 004
en brunn -ar, well 004, water
ett ljus ø, light 005, not dark
en stamfader, förfäder pl.; ancestor 005
en baby -ar(-er), baby 005
en bror, bröder pl.; brother 005
ett barn ø, child 005
en miljon -er, million 005
en kanin -er, rabbit 005
skina, to shine 005
en form -er, form 006, shape
skära, to carve 006
en bio -r, movie 006
en skugg|a -or, shadow 006
en luft, air 007
en gas -er, gas 007
ett humör ø, temper 007
ett väder ø, weather 007
en vind -ar, wind 008
en bris -ar(-er), breeze 008
en storm -ar, storm 008
ett regn ø, rain 009
ett moln ø, cloud 009
en jordbävning -ar, earthquake 009
en elektricitet, electricity 009
en dimm|a -or, fog 009
en blixt -ar, lightning 009
behöva, to need 009
en regnbåg|e -ar, rainbow 009
en snö, snow 009
en åsk|a -or, thunder 009
noll, zero 009
en is -ar, ice 010
kall, cold 010
kylig, cool 010
ett kylskåp ø, refrigerator 010
en vint|er -rar, winter 010
en eld -ar, fire 011
en aska, ash 011
en björn -ar, bear 011, animal
en kanon -er, cannon 011
en cigarett -er, cigarette 011
ett(en) kol ø, coal 011
laga mat, to cook 011
en dynamit, dynamite 011
en feb|er -rar, fever 011
grå, gray 011
varm, hot 011
en lamp|a -or, lamp 011
en tändstick|a -or, match 011, light
mogen, mature 011
mogen, ripe 011
en rök -ar, smoke 011
en spis -ar, stove 011
en sval|a -or, swallow 011, bird
en jord -ar, soil 012
på, at 012
en kyrk|a -or, church 012
en damm -ar, dam 012
ett damm, dust 012
en bondgård -ar, farm 012
ett avfall, garbage 012
en grav -ar, grave 012
i, in 012
ett land, land 012
på, on 012
sitta, to sit 012
ett torn ø, tower 012
en back|e -ar, hill 013
en ö -ar, island 013
ett berg ø, mountain 013
en vulkan -er, volcano 013
bestiga, to ascend 014
hög, high 015
lång, tall 015
en grott|a -or, cave 016
en skorsten -ar, chimney 016
tom, empty 016
trång, narrow 016
fattig, poor 016
vara klädd i, to wear 016
ett fönster ø, window 016
en dal -ar, valley 017
en sten -ar, stone 018
en skål -ar, bowl 018
en diamant -er, diamond 018
ett fat ø, dish 018, plate
hård, hard 018, not soft
ett mineral ø, mineral 018
ett guld, gold 019
en bank -er, bank 019
en klock|a -or, bell 019
en knapp -ar, button 019
en kedj|a -or, chain 019
en klock|a -or, clock 019
ett mynt ø, coin 019
en kompass -er, compass 019
glasögon pl., glasses 019
en pistol -er, gun 019, pistol
en hammare ø, hammer 019
ett järn ø, iron 019, metal
ett lås ø, lock 019
en metall -er, metal 019
en speg|el -lar, mirror 019
ett misstag ø, mistake 019
pengar pl., money 019
en spik -ar, nail 019, metal
en nål -ar, needle 019
en stekpann|a -or, pan 019, frying
en rost, rust 019
en såg -ar, saw 019
en skruv -ar, screw 019
en tit|el -lar, title 019
en stad, städer pl.; town 019
en klock|a -or, watch 019, wrist
ett blixtlås ø, zipper 019
en skörd -ar, crop 020
flintskallig, bald 020
en höst -ar, fall 020, season
ett slag ø, kind 020, type
hyra, to rent 020
ett frö -n, seed 020
en skatt -er, tax 020
ett ris, rice 021
ett pud|er ø, powder 021
grov, rough 021
ett vete, wheat 022
ett bröd ø, bread 022
en tårt|a -or, cake 022
en nud|el -lar, noodle 022
ett socker, sugar 022
jämn, even 023
lika, equal 023
ett hirs, millet 024
klibbig, sticky 024
en hamp|a -or, hemp 025
narkotika -n, narcotics 025
en bön|a -or, bean 026
en ärt|a -or, pea 026
en gurk|a -or, cucumber 027
en melon -er, melon 027
ett gräs ø, grass 028
bitter, bitter 028
blå, blue 028
en blomm|a -or, flower 028
en ört -er, herb 028
ett löv ø, leaf 028
ett te -er, tea 028
en grönsak -er, vegetable 028
en purjolök -ar, leek 029
en bambu, bamboo 030
ett svar ø, answer 030
en korg -ar, basket 030
en bur -ar, cage 030
en gardin -er, curtain 030
ett stängsel ø, fence 030
en led -er, joint 030
skratta, to laugh 030
en penn|a -or, pen 030
ett rör ø, pipe 030, water
en raket -er, rocket 030
vänta, to wait 030
ett trä -n, wood 031
en björk -ar, birch 031
en bro -ar, bridge 031
en hink -ar, bucket 031
en kamer|a -or, camera 031
en stol -ar, chair 031
en kam -mar, comb 031
en bomull, cotton 031
ett kors ø, cross 031
en kopp -ar, cup 031
en öster, east 031
ett golv ø, floor 031
en frukt -er, fruit 031
en maskin -er, machine 031
en kudd|e -ar, pillow 031
en växt -er, plant 031
en rot, rötter pl.; root 031
en skol|a -or, school 031
en trapp|a -or, stair 031
ett bord ø, table 031
ett träd ø, tree 031
en stam -mar, stem 032
ett år ø, year 032
en gren -ar, branch 033
odla, to grow 034, to cultivate
lång, long 034
en sol -ar, sun 035
vara, to be 035
mörk, dark 035
en dag -ar, day 035
tidigt, early 035
en helgdag -ar, holiday 035
en timm|e -ar, hour 035
ingen, no 035
inte, not 035
en satellit -er, satellite 035
en vår -ar, spring 035, season
en stjärn|a -or, star 035, heavenly
en tid -er, time 035
i morgon, tomorrow 035
varm, warm 035
när?, when? 035
ja, yes 035
igår, yesterday 035
en morg|on -nar, morning 036
ett jordbruk ø, farming 036
en kväll -ar, evening 037
drömma, to dream 037
utländsk, foreign 037
en natt, nätter pl.; night 037
ute, outside 037
en väster, west 038
vilja, to want 038
en mån|e -ar, moon 039
ha, to have 039
hoppas, to hope 039
hopplös, hopeless 039
en månad -er, month 039
en menstruation -er, period 039
en veck|a -or, week 039
önska, to wish 039
med, with 039
utan, without 039
en sommar, somrar pl.; summer 040
ett skal ø, shell 041
köpa, to buy 041
billig, cheap 041
dyr, expensive 041
sälja, to sell 041
en fisk -ar, fish 042
färsk, fresh 042
en sill -ar, herring 042
en val -ar, whale 042
en drak|e -ar, dragon 043
en fåg|el -lar, fowl 044
en fåg|el -lar, bird 045
en hön|a -or, hen 046
svår, difficult 046
en hon|a -or, female 046
en han|e -ar, male 046
ett par ø, pair 046
en tupp -ar, rooster 046
en mask -ar, worm 047
ett ägg ø, egg 047
en insekt -er, insect 047
en orm -ar, snake 047
ett vax -er, wax 047
flyga, to fly 048
ett flygplan ø, airplane 048
en helikopt|er -rar, helicopter 048
ett rymdskepp ø, spaceship 048
en havssköldpadd|a -or, turtle 049
en sköldpadd|a -or, tortoise 050
en mus, möss pl.; mouse 051
ett får ø, sheep 052
skön, beautiful 052
blyg, shy 052
en gris -ar, pig 053
en elefant -er, elephant 053
en hjort -ar, deer 054
en ko -r, cow 055
den c.; det nt., it 055, subj.
den c.; det nt., it 055, obj.
en häst -ar, horse 056
skrämd, frightened 056
stolt, proud 056
rida, to ride 056
tam, tame 056
en sebr|a -or, zebra 056
en katt -er, cat 057
ett utseende -n, look 057
en hund -ar, dog 058
aggressiv, aggressive 058
jaga, to hunt 058
ett lejon ø, lion 058
en fång|e -ar, prisoner 058
en tig|er -rar, tiger 059
hård, harsh 059
en man, män pl.; man 060
tro, to believe 060
låna, to borrow 060
men, but 060
komma, to come 060
göra, to do 060
gör ej, to do not 060
ett exempel ø, example 060
falsk, false 060
möb|el -eln -ler, furniture 060
han, he 060
honom, him 060
ett brev ø, letter 060
som, like 060, similar
bo, to live 060, to reside
låg, low 060
göra, to make 060
en grann|e -ar, neighbor 060
en människ|a -or, person 060
en släkting -ar, relative 060
reparera, to repair 060
en robot -ar, robot 060
spara, to save 060, money
stjäla, to steal 060
överlägsen, superior 060
en svensk -ar, Swede 060, man
dem, them 060
de, they 060
trött, tired 060
i dag, today 060
ett paraply -er, umbrella 060
vad?, what? 060
ett vittne -n, witness 060
du(familiar); ni, you 060, subj.
dig(familiar); er, you 060, obj.
en fader, fäder pl.; father 061
en moder, mödrar pl.; mother 062
per, per 062
ett gift -er, poison 062
multiplicera, to multiply 063
en multiplikation -er, multiplication 063
en son, söner pl.; son 064
en pojk|e -ar, boy 064
en ord|bok -böcker pl., dictionary 064
lära sig, to learn 064
gravid, pregnant 064
en prins -ar, prince 064
en student -er, student 064
ett ord ø, word 064
en kvinn|a -or, woman 065
en dotter, döttrar pl.; daughter 065
frånskild, divorced 065
en dock|a -or, doll 065
en flick|a -or, girl 065
henne, her 065, obj.
om, if 065
svartsjuk, jealous 065
ett efternamn ø, last name 065
gifta sig, to marry 065
en mjölk, milk 065
fröken, Miss 065
en prinsess|a -or, princess 065
en prostituerad -e, prostitute 065
en drottning -ar, queen 065
våldta, to rape 065
hon, she 065
en syst|er -rar, sister 065
en svensk|a -or, Swede 065, woman
en fru -ar, wife 065
ett bröst ø, breast 066
tigga, to beg 066
böjd, curved 066
torr, dry 066
nio, nine 066
också, too 066, also
ett spädbarn ø, infant 067
et jag, self 068
sig, herself 068
sig, himself 068
sig, itself 068
sig, oneself 068
sig, themselves 068
dig(familiar)/er själv, yourself 068
privat, private 069
redan, already 069
en smal väg -ar, lane 069
en klan -er, clan 070
en chef -er, chief 071
en premiärminist|er -rar, prime minister 071
en kropp -ar, body 072
nicka, to bow 072
ett huvud -en, head 073
en hals -ar, neck 073
nicka, to nod 073
ett tak ø, roof 073
en topp -ar, top 073, part
en kron|a -or, crown 074
ett krön ø, crest 074
ett horn ø, horn 075
ett hörn ø, corner 075
stånga, to gore 075
lösa, to solve 075
röra, to touch 075
ett ansikte -n, face 076
ett ög|a -on, eye 077
blind, blind 077
ett innehåll ø, contents 077
ett ögonbryn ø, eyebrow 077
se, to look 077
en sjukskötersk|a -or, nurse 077
en sköld -ar, shield 077
sova, to sleep 077
se, to see 078
en television, television 078
ett ör|a -on, ear 079
döv, deaf 079
inte lyda, to disobey 079
höra, to hear 079
lyda, to obey 079
vis, wise 079
en mun -nar, mouth 080
och, and 080
fråga, to ask 080
bita, to bite 080
blåsa, to blow 080
kalla, to call 080
en choklad -er, chocolate 080
ett kaffe, coffee 080
hosta, to cough 080
ropa, to cry 080, to shout
hej, hello 080
en information -er, information 080
kyssa, to kiss 080
tycka om, to like 080
en läpp -ar, lip 080
stum, mute 080
ett namn ø, name 080
bullrig, noisy 080
en fråg|a -or, question 080
höger, right 080, not left
en mening -ar, sentence 080, words
sjunga, to sing 080
ogift, single 080
nysa, to sneeze 080
suga, to suck 080
svälja, to swallow 080
smaka, to taste 080
en lärare ø, teacher 080
en hals -ar, throat 080
en trumpet -er, trumpet 080
kräkas, to vomit 080
ett vapen ø, weapon 080
gäspa, to yawn 081
en sång -er, song 081
en tung|a -or, tongue 082
slicka, to lick 082
en tand, tänder pl.; tooth 083
en väx|el -lar, gear 084
ett tandkött, gums 084
en näs|a -or, nose 085
snarka, to snore 085
en hand, händer pl.; hand 086
en broms -ar, brake 086
kopiera, to copy 086
finna, to find 086
ett fing|er -rar, finger 086
adjö, goodbye 086
slå, to hit 086
knacka, to knock 086
marschera, to march 086
en motor -er, motor 086
dra, to pull 086
skjuta, to push 086
vägra, to refuse 086
en skruvmejs|el -lar, screwdriver 086
stödja, to support 086
ta, to take 086
kasta, to throw 086
rösta, to vote 086
mot, against 087
igen, again 087
en gaff|el -lar, fork 087
en vän -ner, friend 087
en rebell -er, rebel 087
en fot, fötter pl.; foot 088, part
falla, to fall 088
följa, to follow 088
en hov -ar, hoof 088
hoppa, to jump 088
sparka, to kick 088
ett knä -n, knee 088
halt, lame 088
en väg -ar, road 088
rulla, to roll 089
en klo -r, claw 090
klättra, to climb 090
för, for 090
en nag|el -lar, nail 090, part
varför?, why? 090
en svans -ar, tail 091
ett lik ø, corpse 091
en byrå -ar, drawers 091, chest of
en dynga, dung 091
prutta, to fart 091
en avföring -ar, feces 091
en fot, fötter pl.; foot 091, measure
en linjal -er, ruler 091, measure
en urin, urine 091
en vindrut|a -or, windshield 091
ett ben ø, bone 092
ett kött, flesh 093
en hjärn|a -or, brain 093
kan, can 093, aux. v.
en dator -er, computer 093
en kosmetika, cosmetics 093
ett fett -er, fat 093
ett läppstift ø, lipstick 093
ett kött, meat 093
en plast -er, plastic 093
ett var, pus 093
ett gummi -n, rubber 093
strippa, to strip 093
en hud -ar, skin 094
en bark -ar, bark 094
en rynk|a -or, wrinkle 094
ett läder ø, leather 095
en käng|a -or, boot 095
en sandal -er, sandal 095
en sko -r, shoe 095
ett garveri -er, tannery 096
en fjäd|er -rar, feather 097
tillämpa, to practice 097
en ving|e -ar, wing 097
en päls -ar, fur 098
en filt -ar, blanket 098
ett ylle, wool 098
ett hår ø, hair 099
ett skägg ø, beard 099
en man -ar, mane 099
en mustasch -er, mustache 099
polisonger pl., whiskers 100
ett blod, blood 101
blöda, to bleed 101
ett liv ø, life 102
född, born 102
en doktor -er, doctor 102
växa, to grow 102, up
livlös, lifeless 102
herr, Mr. 102
producera, to produce 102
gammal, old 103
en sjukdom -ar, disease 104
ett narkotikamissbruk, addiction 104, drug
sjuk, ill 104
sinnessjuk, insane 104
smal, lean 104, thin
en smärt|a -or, pain 104
en död -ar, death 105
dålig, bad 105
dö, to die 105
ett spöke -n, ghost 106
en magi, magic 106
avslöja, to reveal 107
en välsignelse -r, blessing 107
en check -ar(-er), check 107, bank
en katastrof -er, disaster 107
en gåv|a -or, gift 107
en gud -ar, god 107
Gud, God 107, no article
ett frimärke -n, stamp 107, postage
en biljett -er, ticket 107
ett mysteri|um -er, mystery 108
förutsäga, to foretell 109
nere, depressed 110
kläder pl., clothes 111
brun, brown 111
blekna, to fade 111
naken, naked 111
byxor pl., pants 111
en fick|a -or, pocket 111
en portmonnä -er, purse 111
en skjort|a -or, shirt 111
en kjol -ar, skirt 111
en sock|a -or, sock 111
underkläder pl., underwear 111
slå in, to wrap 111, up
ett silke -n, silk 112
ge, to give 112
grön, green 112
en grupp -er, group 112
ett register ø, index 112
en knut -ar, knot 112
ett papper ø, paper 112
en president -er, president 112
mörklila, purple 112
röd, red 112
sy, to sew 112
krympa, to shrink 112
ett snöre -n, string 112
en tråd -ar, thread 112
knyta, to tie 112
ett bröllop ø, wedding 112
en ståltråd -ar, wire 112, steel
ett broderi -er, embroidery 113
en fyrkant -er, square 114, rectangle
en flagg|a -or, flag 114
ett tyg -er, cloth 115
alltid, always 115
ett bandage ø, bandage 115
en herrfrisör -er, barber 115
en damfrisör -er, hairdresser 115
en hatt -ar, hat 115
en marknad -er, market 115
en dambind|a -or, sanitary napkin 115
ett säkerhetsbälte -n, seat belt 115
ett tält ø, tent 115
en mat, food 116
en frukost -ar, breakfast 116
dricka, to drink 116
äta, to eat 116
mata, to feed 116
hungrig, hungry 116
en lunch -er, lunch 116
en restaurang -er, restaurant 116
ett smörgåsbord ø, smorgasbord 116
en kvällsmat -ar, supper 116
ett vin -er, wine 117
ett(en) öl ø, beer 117
en ost -ar, cheese 117
full, drunk 117
bota, to heal 117
para sig, to mate 117
en sås -er, sauce 117
en skam, shame 117
sur, sour 117
ful, ugly 117
en vinäger, vinegar 117
vakna, to wake 117, up
en slev -ar, ladle 118
en hak|e -ar, hook 118
ett lergods ø, earthenware 119
bruten, broken 119
en kruk|a -or, pot 119
ett porslin -er, porcelain 120
en flask|a -or, bottle 120
en tegelpann|a -or, tile 120
ett kärl ø, vessel 121, container
en hjälm -ar, helmet 121
ett fängelse -r, prison 121
en brick|a -or, tray 121
ett handfat ø, washbasin 121
en stor kitt|el -lar, caldron 122
ett stativ ø, tripod 123
ett hem ø, home 124
en familj -er, family 124
en domare ø, judge 124
ett kontor ø, office 124
ett slott ø, palace 124
rik, rich 124, not poor
ett rum ø, room 124
trygg, safe 124, secure
skriva, to write 124
en vägg -ar, wall 125
en säng -ar, bed 125
en port -ar, gate 126
stänga, to close 126
en tull -ar, customs 126
en vattenkran -ar, faucet 126
öppna, to open 126
en dörr -ar, door 127
en klinik -er, clinic 127
en fläkt -ar, fan 127, ventilator
ett kök ø, kitchen 127
en toalett -er, washroom 127
ett fält ø, field 128
en gräns -er, boundary 128
rita, to draw 128
från, from 128
en plog -ar, plow 129
ett mått ø, measure 130
en sluttning -ar, slope 130
en mort|el -lar, mortar 131
en by -ar, village 132
en hög -ar, mound 133
en barriär -er, barrier 133
försvara, to defend 133
ett sjukhus ø, hospital 133
en tunn|el -lar, tunnel 133
en täckning -ar, covering 134
ett stånd ø, stall 134
ett stort tält ø, pavilion 135
njuta av, to enjoy 135
rymlig, spacious 136
en lad|a -or, barn 136
en bott|en -nar, bottom 136
en fabrik -er, factory 136
ett tempel ø, temple 136, shrine
en garnison -er, garrison 137
en stor stad, stor städer pl.; city 138
posta, to mail 138
en provins -er, province 138
den c.; det nt.; de pl., that 138
-en c.; -et nt., the 138
där, there 138
var?, where? 138
ond, wicked 138
ett distrikt ø, district 139
ett bo -n, nest 140
en bilag|a -or, enclosure 141
därför att, because 141
ett land, länder pl.; country 141, nation
fyra, four 141
en trädgård -ar, garden 141
en kart|a -or, map 141
en bild -er, picture 141
rund, round 141
Sverige, Sweden 141
bygga, to build 142
ett arbete -n, work 143
vänster, left 143, not right
en styrk|a -or, force 144
en tillsats -er, addition 144
ett djur ø, animal 144
underordnad, inferior 144
en makt -er, power 144
en framgång -ar, success 144
våldsam, violent 144
gå, to walk 145
en gat|a -or, street 145
springa, to run 146
ett nöje -n, fun 146
gå, to go 147
ut, out 148
gå in i, to enter 149
allt, all 149
inuti, inside 149
stå, to stand 150
stanna, to stop 151
en åld|er -rar, age 151
resa, to travel 152
nära, close 152, near
långt, far 152
här, here 152
sen, late 152
missa, to miss 152
denna c.; detta nt.; dessa pl., this 152
välkommen, welcome 152
en båt -ar, boat 153
ett skepp ø, ship 153
en bil -ar, car 154
en ambulans -er, ambulance 154
en armé -er, army 154
en cyk|el -lar, bicycle 154
en buss -ar, bus 154
en taxi ø, cab 154
en hiss -ar, elevator 154
ett tåg ø, train 154
vända, to turn 154
ett hjul ø, wheel 154
ankomma, to arrive 155
en perrong -er, platform 155
sluta, to finish 156
en utgift -er, expense 157
en låd|a -or, box 158
en ämbetsman, ämbetsmän pl.; official 159
en soldat -er, soldier 160
en mästare ø, master 161
en tjänare ø, servant 162
en baksid|a -or, back 162, not front
få, to get 162
en slav -ar, slave 163
en skrift -er, writing 164
ett register ø, record 165
en pens|el -lar, brush pen 166
ett sigill ø, seal 167, stamp
trycka, to print 167
ett soffbord ø, low table 168
ett fel ø, fault 169
en korruption, corruption 170
en dolk -ar, dagger 171
en nyck|el -lar, key 171
en nord, north 171
en sked -ar, spoon 171
en kniv -ar, knife 172
en borst|e -ar, brush 172
skära, to cut 172
en framsid|a -or, front 172
bedöma, to judge 172
en rakhyv|el -lar, razor 172, safety
en sax -ar, scissors 172
skarp, sharp 172
raka sig, to shave 172
ett svärd ø, sword 172
till, to 172
en yx|a -or, ax 173
ny, new 173
en pil -ar, dart 174
ett spjut ø, javelin 175
ett spel ø, game 175
jag, I 175
mig, me 175
eller, or 175
oss, us 175
ett krig ø, war 175
vi, we 175
ett spjut ø, spear 176
en båg|e -ar, bow 177
stark, strong 177
svag, weak 177
en pil -ar, arrow 178
känna, to know 178
kort, short 178
en tum ø, inch 179
ett kuvert ø, envelope 179
skjuta, to shoot 179
ett nät ø, net 180
en bh ø(-ar), bra 180
slåss, to fight 181
ett stycke -n, piece 182
döda, to kill 182
ändra, to change 183
anfalla, to attack 183
modig, brave 183
räkna, to count 183
en fiende -r, enemy 183
ett nummer ø, number 183
ställa, to put 183
rädda, to save 183, life
lära, to teach 183
ett centrum ø, center 184
könlös, neuter 184
en c.; ett nt., one 185
en c.; ett nt., a/an 185
över, above 185
under, below 185
sju, seven 185
tre, three 185
två, two 186
fem, five 186
åtta, eight 187
allmän, public 187
sex, six 187
tio, ten 188
en söder, south 188
tusen, thousand 188
en insamling -ar, collection 189
ett lakan ø, sheet 190
inte någon, none 191
bra, good 192
ond, evil 193
jämföra, to compare 194
briljant, brilliant 195
en färg -er, color 196
cyan, cyan 197
tyst, silent 197
ung, young 197
magenta, magenta 198
gul, yellow 199
svart, black 200
vit, white 201
sin c.; sina pl., her 201, adj.
sin c.; sina pl., his 201
hundra, hundred 201
min c.; mina pl., my 201
av, of 201
vår c.; våra pl., our 201
sin c.; sina pl., their 201
din c., dina pl. (familiar); er c., era pl., your 201
ett ljud ø, sound 202
en musik, music 202
en radio -r, radio 202
en flöjt -er, flute 203
en trumm|a -or, drum 204
dansa, to dance 205
salt, salty 206
ett salt -er, salt 206
en tvål -ar, soap 206
skarp, pungent 207
söt, sweet 208
tala, to speak 209
en bok, böcker pl.; book 209
säga, to say 209
ett tal ø, speech 210
Celsius, Celsius 210
ett språk ø, language 210
varsågod, please 210, polite
en polis -er, police 210
läsa, to read 210
svenska, Swedish 210, language
en telefon -er, telephone 210
tacka, to thank 210
vem?, who? 210
välluktande, fragrant 211
ett hjärta -n, heart 212
en olyck|a -or, accident 212
homosexuell, gay 212
lycklig, happy 212
hata, to hate 212
hur?, how? 212
en kärlek -ar, love 212
ett sinne, mind 212
sorgsen, sad 212
ett sex, sex 212
ledsen, sorry 212
blanda, to mix 213